Skapa en prislista

Skapa en prislista

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du sätter upp prislistor. Dessa prislistor används för att ange olika priser för olika kundkategorier. Vi kan exempelvis välja att sätta ett högre pris på en vara för en privatkund och lägre pris för en företagskund. Funktionen Prislistor ingår i endast i vissa prenumerationer, här kan du se vilka.

Nedan kommer du även koppla en kundkategori till en prislista. Därför är det bra om du har läst artikeln Kundkategorier och vet hur man skapar och redigerar en kundkategori.

Steg 1 - Skapa en prislista:
För att skapa en prislista går du till Sortiment -> Sortimentinställningar -> sedan scrollar du ned tills du ser rubriken Prislistor -> Klicka på knappen Ny prislista (se bild nedan) och namnger prislistan så att du enkelt vet vilken kundkategori det berör -> sedan trycker du på Spara.


Steg 2 - Koppla en artikel och fylla i priser för prislistan:
När du har skapat en prislista måste du även koppla detta till dina varor genom att fylla i priset för den relevanta prislistan. Detta gör du genom att antingen redigera en befintlig artikel eller genom att fylla i det på en ny artikel. Kom ihåg att en vara kan ha flera artiklar/varianter med olika pris, så glöm inte fylla i priset för prislistan under varje artikel.

För att koppla prislistan till en befintlig vara går du in på Sortiment -> Varor -> sedan söker du upp valfri vara och klickar på fliken artiklar och redigerar varje artikel. Då dyker rutan för Artikelinformation upp. Under Prisinställningar kan du sedan fylla i respektive pris för respektive prislista (se bild nedan):

Om du vill koppla prislistan till en ny vara går du in på Sortiment -> Varor -> sedan trycker du på Skapa ny vara. Under fältet Lägg till artikel trycker du på knappen priser (se bild nedan). Då dyker det upp en ruta som tillåter dig att fylla i respektive pris för respektive prislista du skapat (se andra bilden nedan).Steg 3 - Koppla till en kundkategori:
Du kan koppla en kundkategori till en prislista genom att gå in på Kundregister -> kundinställningar -> sedan skapar du antingen en ny kundkategori eller redigerar en befintlig. Oavsett om du skapar en ny eller redigerar en befintlig så dyker rutan nedan upp. Under Prislista kan du sedan tilldela en prislista för den relevanta kundkategorin.


När du är färdig kan du logga i butiken med en profil som är med i kundkategorier du kopplat, därmed kan du se att priset har justerats efter priset du har angett i prislistan.

Lycka till!
  • Related Articles

  • Skapa kundkort manuellt

   I denna artikel ska vi gå genom hur vi manuellt skapar ett kundkort via Admin. Normalt ska kunder kunna göra detta via er butik, men ibland kan vi behöva göra detta manuellt åt kunden. Vi börjar med att gå in i Admin och väljer sedan Kundregister och ...
  • Skapa en vara

   I denna artikel ska vi skapa en enkel vara för vår butik, produkten kommer ha ett namn, en beskrivning, pris och en produktbild. Vi kommer även att titta lite på vart man kan göra olika inställningar som kan vara bra att känna till. Steg 1 - Skapa en ...
  • Skapa en fil-artikel

   I denna guide går vi igenom hur du skapar nedladdningsbara filer som kunder kan köpa. Då vi kommer behöva koppla fil-artikeln till en befintlig vara så är det bra om du skapat varor i admin redan. Om du vill ha mer information om hur du skapar en ...
  • Skapa en kampanjkod

   I denna artikel kommer vi gå genom hur du skapar en kampanjkod och vilka relevanta inställningar du kan göra. Steg 1 - Skapa kampanjkod: Börja med att navigera till Order -> Kampanjkoder -> Längst ned till höger klickar du sedan på knappen “Skapa ny ...
  • Skapa, redigera eller radera en administratör

   I denna artikel ska vi kolla på hur vi skapar nya användare i administrationen på Nordisk e-handel. Detta kan användas när en ny person ska få tillgång till Admin så att de kan ändra saker eller administrera orders i butiken. Börja med att gå till ...