I denna artikeln kommer vi gå igenom hur man skapar en meny och skapar menylänkar. Anledning till att man har meny är för att hänvisa kunden till en specifik sida. Exempelvis en toppmeny med en menylänk till produkter, en till kundtjänst, frågor & svar etc.


Börja med att logga in i administrationen och åt vänster kommer du se en meny med olika alternativ att jobba med. Gå in på:


  1. Sidor ->

  2. Menyer ->

  3. Det finns redan en toppmeny som standard i butiken. Antingen redigerar du den eller skapar en ny meny.


I detta fall kan vi redigera menyn Toppmeny. Här kan vi se olika menylänkar. Du kan välja att ändra ordningen på dem med hjälp av pilarna, som du kan flytta upp och ner med. Du kan även ta bort menylänkarna eller skapa nya.Tryck på skapa ny menylänk så kommer du se vyn som nedan.


Viktigt här är att skriva en rubrik så att den syns ut i butiken. Du kan välja om menylänken ska vara synlig eller ej. Nästa steg är vart ska menylänken länkas till? En specifik sida man har skapat, varugrupp, nyhet etc. 

Klicka på exempelvis “Välj sida” och klicka på en sida du vill att menylänken ska länkas till. Tryck sedan på spara.


Då har du skapat en menylänk i Toppmenyn. 

  • Nu ska du trycka på spara ->

  • Uppdatera hemsidan så kommer en ny menylänk synas i toppmenyn


Om du skapar en ny meny och är klar med den så är nästa steg att jobba i layouteditor (länk till layouteditor).

I layouteditorn kan du lägga till menyn i antingen HEADER eller FOOTER där du ska lägga till block som heter Meny och välja vilken meny som ska kopplas till blocket. 


Lycka till!