Admin

 • Marknadsföring - Alla butiker har nu tillgång till en feed för Channable. Ni finner den under Partners > Channable
 • Import/Export - Steg 2 i Sortimentsimporten har nu färgmarkörer för fälten för att förtydliga. Vit = opåverkad, Grön = används, Röd = töms
 • Import/Export - Vi har lagt till generella exporter för Dokument, Bilder, Kampanjer och Kampanjkoder
 • Import/Export - Lagerimporten kan nu även hämta fasta värden, utöver att uppdatera dynamiskt
 • Import/Export - Förbättrad hantering vid flera lager
 • Dashboard - Y-skalan för konverteringsgrad har anpassats bättre för små siffror.
 • Artiklar - tar man bort bild på en artikel så töms nu även bildens id från artikeln
 • Uppdaterade partnersidor för NETS och Swedbank

Butik

 • Teckenkodning - Bättre hantering av UTF-8 på "extra meddelande till butik" (extra_message) och produktinformationsfält
 • Kassan - Merförsäljningsartiklar som är gömda eller tillhör en gömd produkt syns inte längre i kassan
 • Layouteditor - Nya CMS-sidor får en korrekt uppsatt canonical länk