Admin

 • Omstruktur i Partners-menyn i vänstermenyn
 • Unifaun - Förbättrad parameterhantering för Embed&Link
 • Layouteditor - Tydligare visning av backgrundsbild på block i layouteditorn
 • Orderhantering - Kan nu välja flera artiklar vid order-/prenumerationssök
 • SEO - Teckenräknare för SEO-titel och beskrivning för varor, varugrupper och fabrikat
 • Ny video för onboarding (i Kom-igång-guide)

Butik

 • Microdata - IncStock/OutOfStock tar nu hänsyn till "Neka beställning över lager" på lagerprofilen

Betalsätt

 • KCOV3 - ger errormeddelande om order är för gammal för capture
 • KCOV3 - locale använder 'en-se' om ingen matchande hittas
 • KCOV3 - kan nu bestämma om personnummer och telefonnummer ska vara obligatoriska

Övrigt

 • Sök-fält har fått en separat språktagg beroende på small/medium butik, eller admin