För att kunna få in era produkter i Google Merchant Center, kräver det att produkten har en av de 3 följande attribut på sig:

GTIN
MPN
Fabrikat

De två första sätts på artikelnivå. I denna artikel tar vi upp hur man lägger till GTIN och MPN på en artikel och skickar med detta till Google Merchant Center.


För GTIN finns fältet som detta gäller för på artikelkortet i webbutikens administration och heter Streckkod (tex EAN,ISBN).

För MPN finns fältet som detta gäller för på artikelkortet i webbutikens administration och heter Tillv. artnr.


(För att förenkla inmatningen har vi flyttat dessa fält så de numera befinner sig bredvid fältet Artikelnummer).
Artiklar.png


 


Bulkuppdatering av GTIN 
Det finns även möjlighet att uppdatera GTIN för många artiklar samtidigt med hjälp av import-funktionen i webbutikens administration. Vi har tagit fram en importprofil för just detta ändamål.
Nedan förutsätter att du är bekant och bekväm med import/export-funktionen sedan tidigare. Om du inte är bekväm med import/export-funktion så kan du få hjälp av supporten med detta.


Exportera artikelregister
  1. I webbutikens administration, klicka på Sortiment -> Import -Export.
  2. Under fliken Export (Beta) väljer du SystemProfil_SKU_EAN.


Import___Export.png  3. Öppna filen i lämpligt program för att redigera den. Det du har exporterat är en lista med endast artikelnummer och benämning. Fältet du behöver fylla i för samtliga artiklar är Barcode | Streckkod (t.ex EAN,ISBN. Du ska dock inte ta bort några av de andra fälten. Tänk på att vissa program t.ex Excel och Libreoffice automatiskt konverterar innehållet i vissa fält när man öppnar filen. Om artikelnummer endast innehåller siffror t.ex. 0900 och 1.00 så konverteras dessa till tal och resultatet blir 900 och 1. Om artikelnumret ändras så kan importen inte uppdatera rätt artikel. Vid öppning av filen välj att kolumnen för artikelnummer ska hanteras som ett textfält.
  4. Spara filen i .csv-format. 


Importera artikelregister med GTIN
  5. I webbutikens administration, klicka på Sortiment -> Import -Export.
  6. Under fliken Importprofiler (Beta) väljer du SystemProfil_SKU_EAN.
Import___Export__1_.png    7. Välj filen du exporterade i steg 3 och klicka på Import.