Under Order -> Fraktsätt redigerar du lämpligt fraktsätt. Under fliken inställningar fyller du sedan in önskat värde (konsultera ditt fraktbolag) i rutan Volymvikt.Systemet kommer i kassan undersöka artiklars vikt och volymvikt och använde det högsta av dessa värden.
Exempel:
Fyller du i 280 i rutan Volymvikt innebär det att en artikel med volym på en kubikmeter kommer räknas som att den väger 280kg.
En artikel som har en faktisk vikt på 300kg och har volym en kubikmeter kommer räknas som det väger 300kg.
Om samma artikel däremot hade en faktisk vikt på 20kg och fortfarande volym på en kubikmeter, hade dess vikt räknats som 280kg.

För att volymvikt ska beräknas i din webbutik behöver du förstås även ange volym för varje artikel du vill ska använda sig av volymvikt. Sortiment -> Artiklar -> Redigera artikel -> Under fliken artikelinformation scrolla ner till Lager och fraktsintällningar.


OBS! Volymen för artiklar anges i liter och inte kubikmeter.