Fråga:


Vi ser ingen statistik på nyckeltalen. Är det någon inställning som skall justeras?


Svar:


Dashboarden räknar bara vissa order. Vilka order som räknas beror på vilken orderstatus du tilldelat dem.
Om du går till Order -> Inställningar, så har du dina tillgängliga orderstatusar där i en lista.


Om du klickar på redigeraknappen för en orderstatus får du upp inställningar för denna. Där finns en inställning som heter "Hur räknas dessa i orderstatistiken?". Denna måste stå på "Klar" för att dina order ska dyka upp i dashboarden. Se nedanstående bild!


I kommande release kommer även "Pågående" att räknas, men inte ännu.


Dash.png