Själva administrationen går i regel inte att ändra.
För dig som har bas- eller premiumpaketet kan vi däremot utöka administrationens gränssnitt via en plugin.