Kunden äger endast rätt att överlåta detta avtal till ny part (med annat organisationsnummer), efter medgivande av eValent Group AB.


Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av bägge parter. Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten. NEH har rätt att överlåta sin del av avtalet, inklusive dess förpliktelser och skyldigheter, utan Kundens godkännande.


Avgift för denna överlåtelse är 525 kr, som betalas av den nya kunden. En bekräftelse på överlåtelsen skickas till den nya kunden.