Uppdaterad av: Markus Johnsson


Egen domän till webbutiken


Att ha en egen domän (www.dindoman.se tex) som går till din webbutik är inte obligatoriskt men nästan en förutsättning för att verka seriös. Om du inte har en egen domän kan du registrera detta hos Nordisk e-handel eller valfri domänleverantör. 


1. Peka domänen mot din butik


När du har registrerat din domän och skall peka den mot din webbutik behöver du göra följande  • Logga in hos den leverantör där din domän finns eller kontakta din domänleverantör.

  • Ändra din A-pekare. Denna ska pekas mot den server din butik ligger på hos oss.
    IP-adressen får du genom att kontakta vår support!
Tänk på:

Både www.dindoman.se och dindoman.se bör pekas med en A-pekare till korrekt IP-adress.Exempel: 


www.dindoman.se skall ha en A record som går till den IP-adress som din butik ligger.
IP-adressen får du genom att kontakta vår support!


 


2. Lägg till domänen i din butik


När du har pekat domänen mot rätt IP så ska du även lägga till dina domäner i administrationen under Butik -> Domäner.

Tänk också på att du skall lägga in din domän i webbutiken både med och utan www i adressen. 


domaner-info.png


Obs !!  Gör INTE en hidden redirect på er domän !!  Då kommer ni inte få några url:er med filnamn och SEO kommer rasa !!


 


SSL och eget SSL till webbutiken


All webbutiker måste ha ett SSL cerifikat för att kassan skall kunna fungera. Det ingår ett SSL cerifikat under https://shopnamn.nordicshops.com


Om du vill att din domän skall synas även när kunderna loggar in på sina sidor så behöver du ett eget SSL certifikat, https://www.dindomän.se.
Eget SSL certifikat 128 bit inkluderar en egen IP-adress. Alla SSL certifikatavtal är på min.12 mån. Egen domän och egen ipadress är positivt i förhållande till bättre rankning på te.x Google


Eget SSL certifikat är knutet till våra IP-adresser och kan BARA köpas genom oss på eValent.


Flera domäner till samma webbutik


Du bör bara ha en huvuddomän på din butik
Andra domäner för konfigureras med 301 redirect, Det finns inget att vinna på att ha samma url på flera domäner, snarare tvärt om.
Genom att ha flera domäner på samma innehåll så sprider man länkkraften och Google kan uppfatta detta som "dublicate material" vilket är negativt.
Om man vill ha flera domäner till webbutiken så går det fint men då bör de länkas som 301 till huvuddomänen.


Ex


1) www.layout4sepreview.com läggs in under domäner


domaner-info.png


2)  Lägg in en 301 redirect  på www.dindoman.se// till www.dindoman.com/


Ska_rmavbild_2018-03-21_kl._11.38.43.png


 


Robots.txt till flera domän till samma webbutiken


Filen robots.txt som ligger default på alla siter tex  http://layout4sepreview.nordic-e.com/robots.txt visar vilka filer som google skall indexera.


Ex på robots.txt filen på http://layout4sepreview.nordic-e.com/robots.txt


Skärmavbild_2013-12-26_kl._15.56.52.png


OBS!!  Om du har https:// in din url så blockas alla dessa filer och det är korrekt annars får ni duplicerat innehål


Skärmavbild_2013-12-26_kl._15.59.06.png


 


Indexering sker per automatik när din webbutik börjar spindlas av google, men om du vill skynda på denna process så kan koppla till butik till google webmaster tools. https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=sv


1) Lägg till din butik


2) lägg till urlén till din webbplatskarta  ( /sitemap.html ) http://www.domshop.se/sitemap.html


Nu kommer google indexera din sidor och du kan följa med på olika fel som den hittar och sedan rätta upp detta i din shop.


Skärmavbild_2013-12-26_kl._15.53.47.png 


Skärmavbild_2013-12-26_kl._15.50.38.png