I den här artikeln kommer vi gå igenom vad språktexter är för något och hur man jobbar med detta i butiken.


Så vad är språktexter för något? 


Med funktionen för språktexter får man en frihet att ändra och justera i systemet utan att behöva gå in i koden. I den här manualen kommer ni att kunna ändra standardtexterna i butiken. Exempel på standardtexter kan vara meddelanden, rubriker som varukorg, texter i kassan osv som man vanligtvis inte kan ändras i layouteditorn.

Anledning till detta är för att vissa ändringar kan man inte göra själv på vissa sidor av säkerhetsskäl. Då kan man enkelt använda sig utav språktexter om man vill ändra en text i kassan exempelvis. 


Majoriteten av alla standardtexter som finns på sidan har i koden en så kallad språktagg som butikssystemet sedan översätter till en språktext. Språktaggen gör det möjligt för er att ändra språktext direkt i administrationen utan att behöva ändra direkt i koden. Du vill kanske att varukorg ska heta kundvagn, eller så passar inte en mening in i butikens språk. Detta kan du enkelt ändra på genom att logga in i administrationen, åt vänster ser du en meny där du ska klicka på:

  1. Sidor ->

  2. Språktexter (se bild nedan) 


Du kommer få upp en lista på alla de språktexter som finns i butiken. Ovanför detta har du 2 sökfält. Ett där du söker efter själva taggen och ett där du söker efter frasen, dvs vad som står ute i butiken. Se nedan.
När du har hittat rätt språktagg/text så klickar du på redigera och får då upp en pop-up ruta där du kan ändra på översättningen/texten -> spara -> uppdatera sidan. Det kan ibland ta en stund tills ändringen slår igenom. Avslutningsvis så om man har flera språk så sköter språktaggen att alla standardtexter automatiskt översätts och att man även kan redigera dessa översättningar i administrationen.