I Nordisk e-handel kan du filtrera ut orders efter specifika krav. Ett exempel på detta är kampanjkoder.


Börja med att gå in under Order -> Order i din administration. Klicka sedan på avancerad sök i övre fältet på sidan (enl bild nedan.) 


Du kommer då fälla ut den avancerade sökfunktionen i systemet. Här kan vi bland annat filtrera ut orders från en specifik tidpunkt eller från en viss kundgrupp. I vårt fall ska vi filtrera efter en kampanjkod.

Detta gör vi genom att klicka på en specifik kampanjkod (se bild nedan) och tryck på sök.


 


Vi har nu fått upp de orders som har använt kampanjkoden