För de butiker som använder flera språk och har flera stycken domäner kan det vara bra att tänka på hur dessa ska förhålla sig till varandra. Denna artikel tar fram lite alternativ:


 


1) Låta domän styra språk


Under Butik > Domäner finns inställningarna för domänerna i butiken. För varje domän kan man även ställa in om den ska låsa domänen till ett språk och/eller land. Till exempel om man har en .se domän och en .com domän, så kanske man vill låsa .se domänen till svenska och .com till engelska.


Det som bör tänkas på är att detta alternativ resulterar i att språkväljare inte fungerar i butiken, då språket styrs av domänen kunden befinner sig på.


Om man vill byta språk måste man således byta domän helt och hållet.

Detta alternativ ska dock användas om man vill låsa ett språk eller land för kunder som är inne på en specifik domän. Om man inte vill låsa valmöjligheten för kunder, använd något av de andra alternativen.


 


2) Låta språk styra domän


Under Butik > Inställningar finns möjlighet om man har flera språk att sätta vilken SSL-domän som ska gälla för vilket språk.


Det är denna domän som kommer användas då kunden navigerar till kassan eller till kundsidorna. Notera att för varje domän som sätts här, måste det finnas ett separat SSL-certifikat för den domänen.


Notera att om man kombinerar detta med alternativ 1) så kommer språket/landet som kunden använder att bytas till det tillhörande språket/landet för domänen, dvs. de som ställdes in under Butik > Domäner. 


3) Låta kunden välja själv


När man ställer in flera språk i en butik så sätter man ett språk som huvudspråk. Om man inte kopplat ett språk till en domän (som i alternativ 1), kommer huvudspråket att användas för kunden oavsett vilken domän de har gått in på. Kunden kan sedan styra domän med hjälp av språkväljare som finns i butiken.


Detta alternativ kombineras bäst med alternativ 2.