Nyhetsbrevsmodulen, en manual.


  Youtube video om hur man arbetar med nyhetsbrevsmodulen


Nyhetsbrevsmodulen hittar ni under Kundregister i vänstermenyn.


1. Fliken Nyhetsbrev


Under den här fliken skickar du ut nyhetsbreven. Innan du kan skicka ut nyhetsbrevet måste du först skapa nyhetsbrevet under fliken E-postmallar och skapa en e-postlista under fliken E-postlistor. När du är klar att skicka ut nyhetsbrevet, klicka på knappen. Skapa utskick utifrån E-postadresslista


Fliken Nyhetsbrev


I nästa fönster måste du välja vilken e-postmall du vill skicka och vilken e-postlista som e-postadresserna skall hämtas från. Klicka på knappen Skapa utskick.Nyhetsutskicket är nu klart, men inte skickat ännu. När du är klar att skicka i väg nyhetsbrevet, klicka på Starta utskick. Det kan ta lite tid innan systemet är klart med utskicket, beroende på hur många e-postadresser du har i e-postlistan du använder.


mottagare av nyhetsbrevet


Du kan se vem som är mottagare av nyhetsbrevet genom att klicka på mottagare-knappen.


Länk-knappen visar alla länkar i nyhetsbrevet, hur många klick varje länk har genererat och även vem som har klickat varje klick.


2. Fliken E-postmallar


Här skapar du nyhetsbreven. Välj om du vill skapa ett nyhetsbrev med HTML eller ren text och klicka på korresponderande knapp.


Fliken E-postmallar


Skriv in namn på nyhetbrevet, ärende, avsändare- och svara till-adress och välj om det skall läggas till en avregistreringslänk. Det rekommenderas att ha med en sådan länk, så om du inte själv lägger in en avregistreringslänk i e-postmallen bör du kryssa av Avregistrera-länk i footer.


I rubriken Meddelande skriver ni in själva nyhetsbrevet. Om ni har valt HTML-format ligger Meddelande-rubriken i en HTML-editor.


html editorn


Om ni använder ett annat program för att skapa ett html-dokument, kan ni klikka på html-knappen och kopiera inn html-koden i fönstret som öppnas. Tänk på att ni måste använda absolut URL till länkar och adresser för bilder i nyhetsbrevet för att det skall fungera för mottagarna.


När du är klar med att skapa nyhetsbrevet klick på Spara.


3. Fliken E-postlistor


Här skapar du e-postlistor med e-postadresser till mottagare du vill ska få dina nyhetsbrev. Klicka på Skapa / Uppdatera E-postlista från kundurval.


epostlistor


Skriv in namnet på e-postlistan. Om det redan finns en e-postlista går det att lägga till e-postadresserna till en befintlig e-postlista. Det är också möjlig att importera ett urval av kunderna. Har du kunder av olika kategorier kan du välja att importera kunder från en av kategorierna. Det samma gäller om du har kunder med olika prislistor.


När du är klar med dina val, klicka på knappen Skapa / Uppdatera.


Uppdatera e-postlistan


Nu visas e-postlistan du har skapat.


skapad e-postlista


Knappen som ser ut som penna och papper används för att redigera e-postlistan. Här kan du ge e-postlistan ett publikt namn och en beskrivning.Om du under fliken Inställningar väljer att kunder skall kunna abonnera på denna e-postlistan, kommer det publika namnet och beskrivningen visas i butiken.Om du klickar på bilden som symboliserar kunder visas de som abonnerar på e-postlistan.
Om du vill importera en lista med e-postadresser til en e-postlista, gå till fliken Import.


 


4. Fliken import


Importfunktionen stöder import av .csv-filer. Om du har e-postlistan i ett annat format t.e.x en exelfil, öppna den och spara om den som .csv-fil.


Tips!:Bästa programmet att arbeta och skapa .csv filer är OpenOffice. Programmet är gratis och finns till de flesta operativsystem. Lasta ner OpenOffice här:
http://www.openoffice.org/download/


Importmodulen sparar i dessa kolumner: E-post, Förnamn, Efternamn, Mobilnr och "Vill ha nyhetsbrev".


När du skall importera listan måste du först välja om du vill lägga till e-postadresserna till en befintlig e-postlista eller om du vill skapa en ny. Ange namn om du skapar en ny. Om csv-filen inte innehåller rubriker, se till att du tar bort krysset i rutan Filen innehåller rubrik. Om csv-filen har annan teckenkodning än den som anges kommer du se konstiga tecken i nästa fönster och i den importerade datan. Den normala inställningen är ISO 8859-1. Använder du Mac bör du troligen välja UTF-8 för att tecken som ä, ö och å skall bli riktiga.När du har valt filen och klickat på Import-knappen kommer du till ett nytt fönster där du måste matcha kolumnerna i importfilen till fält i e-postlistan.Om något tecken ser fel ut, gå tillbaka och välj ett annat filformat. Om allt ser bra ut och du har identifiserad kolumnerna du vill importere, klicka på Import-knappen. Du får information om hur många e-postadresser som har blivit importerade till ny eller befintlig e-postlista.


 


5. Fliken Export


Här kan du exportera e-postlistor från dina kunddata. Du sätter själv vilket urval av kunder som skall exporteras. Under Som valt nyhetsbrev väljer du om det är alla kunder, de som valt att prenumenera på nyhetsbrev eller de som har valt att inte prenumerera. Under Prislista kan du välja att välja ut kunder med en särskild prislista. Under Kundkategori kan du välja att exportera särskilda kundkategorier. Du kan endast göra urval på Prislista eller Kundkategori om du har olika prislistor eller Kundkategorier definerade.Du måste också välja vilket format du vill exportera till, och då kan du välja format som är lämplig till olika externa nyhetsbrevstjänster. De du kan välja format för är Apsis, Maileasy, Beepsend och Paloma.


 


6. Fliken Inställningar


Här ställer du in i fall det skall gå att prenumerera på en vald e-postlista från hemsidan. Om du har flera e-postlistor, måste du välja vilken som kunderna kan välja att prenumerera på. Du kan också välja plasering av din nyhetsbrevsanmälan, om den skall ligga i vänster spalt eller i höger spalt, över eller under bannervisning. 


7. Fliken Historik


Fliken Historik visar en översikt över nyhetsbreven du har skickat ut. Här kan du se hur många nyhetbrev som har gått ut och när


epost utskick Historik


 


Tips: Ladda ner e-postmallar
https://evalent.freshdesk.com/support/solutions/articles/48000779641-e-postmallar-till-nyhetsbrevsmodulen