Denna guide kommer gå igenom hur man lägger till flera språk i en butik, hur de hanteras i systemet, hur man kan införa ett enkelt sätt för kunder att själv ändra språk i butiken, samt få länder att ha ett kopplat språk och valuta.


 


1) Lägga till språk


Under Butik > Inställningar finns möjligheten att lägga till flera språk. Tryck på Nytt språk så öppnas en ruta för språkets inställningar. Välj språket ni vill använda, och om ni vill att kunder ska ha möjlighet att själva kunna välja språket i butiken, kryssa i rutan för Visas. Tryck sedan på Spara.Ett språk visas i butiken om det har en grön markör i dess inställningar. Om det inte har någon sådan markör, kommer inte kunder att kunna välja det. 


2) Språkhantering


Då ett språk har lagts till i butiken, kommer det att skapas extra flikar i alla delar av butiken för textfält, bilder, samt SEO-alternativ. varje språk kommer få en egen flik i admin. När ett språk har lagts till i butiken, kommer fälten för det språket att vara tomma. Detta gäller för varor, butikssidor, och alla delar som påverkas av språkstödet.Flikarna grupperar inställningar som påverkas av språkstödet. Om en inställning inte inkluderas under en språkflik, är det en generell inställning som gäller oberoende vilket språk som är aktivt. Några exempel på detta är lagersaldo, pris, eller tillhörande fabrikat. 


3) Språkväljare


I Layouteditorn kan man placera ut en enkel språkväljare, som tillåter kunder att byta språk i butiken. Språken kommer endast att synas i väljaren om de har satts som "Visas" under butiksinställningar.OBS! Endast i nya layoutadmin innehåller språkväljaren. Om ni använder den äldre versionen, måste ni aktivera den nya för att kunna använda funktionen. För att aktivera denna, trycker ni på Aktivera-knappen i er nuvarande layoutadmin. 


4) Landväljare


Inkluderat i språkstödet finns den nya landväljaren. Den möjliggör för kunder att välja aktivt land i butiken, samt språk och valuta. Vilka möjligheter kunder ska ha bestäms i blockets inställningar. Notera att om kunden ska ha möjligheten att välja ett alternativ i väljaren, måste det vara satt som synligt/valbart i butiken.OBS! Likt språkväljaren kräver landväljaren nya layoutadmin, och den placeras ut på samma sätt. (Se tidigare avsnitt för hur man gör detta)


 


5) Standardvärden för länder


Varje land kan få ett standardvärde för valuta och språk. Om en kund byter till det landet i butiken, ändras även språk och valuta för den kunden. Om fältet lämnas tomt, används det språk/valuta som redan var aktivt i butiken vid landsbyte.


Inställningarna för länder finns under Kundregister > Inställningar. Förutom kopplat språk och valuta kan här bestämmas om landet ska vara valbart i butiken, samt landets flagga. Landets flagga är den ikon som visas för landet i landväljaren, förutsatt att inställningen för att visa flaggan är aktiv.