Om man vill börja arbeta med segmentering av kunderna så kan man använda funktionen "Kundsök på orderdata". Detta arbetssätt passa extra bra om man vill kommunicera med kunder som te.x har en specifik prenumaration, eller köpt en specifik vara.  Läs först hur man får fram en segmenterad kundlista


( från manualen)


9.1 KunderAlla besökare som genomför ett köp eller påbörjar ett köp registreras som en kund i webbutiken. Med webbutikens inbyggda kundhantering får du en översikt över vilka kunder som handlar i butiken, hur mycket de handlar för och vad de köpt. Varje kund har ett eget kundkort för individuella anpassningar och kommentarer.


9.1 Överiskt


Under Kundregister -> Kunder ser du en översikt av alla kunder som lagt eller påbörjat en order i webbutiken. Från den här översikten kopierasraderas, och redigeras individuella kunder genom att trycka på symbolerna till höger om varje kund. Genom att rycka på Order-symbolen kommer du direkt till kundens senast lagda order. Du kan manuell lägga till en nya kunder genom att trycka på plussymbolen längst upp till höger.Bild 1. Lista över en webbutiks kunder.ÖVERSIKT
Följande kan du göra från listningen


Skapa en ny kund - Gör du genom att klicka på plus-ikonen


Redigera en befintlig kund - Gör du genom att klicka på redigera-symbolen i form av en penna och ett papper bredvid aktuell kund.


Radera en kund - Gör du genom att klicka på papperskorgen bredvid den kund du vill radera.


Ändra översikten - Om du vill ändra vilka kolumner som listningen består av kan du klicka på ikononen med en skiftnyckel uppe till höger.


Kundens senaste order - Genom att klicka på orderikonen i form av ett O, kommer du direkt till kundens senaste order. På så sätt kan du snabbt se vilka av dina kunder i ditt kundregister som lagt en eller flera order och vilka kunder som inte har en lagd order i butiken.

 9.1.1 Sök/filtrera kunder


Det går att söka och filtrera ut kunder i kundöversikten. Skriv kundens namn, kundnummer, e-postadress eller dylikt i rutan för enkel sök.


För en mer avancerad sökning, tryck på knappen Avancerad sök för att söka ut/filtrera kunde baserat på kunddata och/eller orderdata. Det går även att filtrera ut endast engångskunder, eller endast inloggnignskunder med hjälp av rullistan. Genom att söka ut kunder baserat på deras tidigare order kan du snabbt och enkelt kategorisera och arbeta med dina kunder. Du kan exempelvis ta fram alla kunder som beställt för över ett visst belopp totalt, se dina bästa kunder, se vilka kunder som köpt en viss version av ett program och som sannolikt är intresserade av nästa version när det släpps, och skapa nyhetsbrevslistor av dessa kunder. Din kreativitet sätter gränserna och det finns stort värde i sökresultaten. Du kan också plocka fram många av värdena såsom antal order eller totalt orderbelopp direkt i listan genom skiftnyckel-symbolen och därmed sortera dina kunder på dessa värde, skapa belöningar, utskick och kampanjer för dessa kunder.


Sparad sök – Genom att klicka på "Spara Sök" när du gör en avancerad sökning så kan du spara de val du gjort så att du snabbare kan söka på samma sak nästa gång. Du anger då ett namn för din sökning. När du klickar på Spara så sparas din sökning och sökningen görs direkt.Dina sparade sökningar visas ovanför din kundlista och du söker genom att klicka på knappen. Om du vill ta bort en sparad sökning klickar du på det röda krysset.Att göra en avancerad sökning:Bild 2. Avancerad kundsök på kunddata.Avancerad sök på kunddata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande kunddata:


Kundnr - Sök på kundnummer.


LoginID - Sök på Kundens LoginID.


E-post - Sök på kundens e-post.


Företag - Sök på företagsnamn.


Förnamn - Sök på kundens förnamn.


Efternamn - Sök på kundens efternamn.


Adress - Sök på kundens adress.


Postnummer - Sök på kundens postnummer.


Ort - Sök på kundens ort.


Skapad - Sök på kunder som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender och välj datum.


Land - Sök ut kundenr från ett visst land.


Kundtyp - Sök ut kunder från en viss kundtyp.


Tillhör affilate - Sök ut kunder beroende på om det är knutna till ett affiliateprogram. Välj affilate i rullistan.


E-postlista - Sök ut kunder som tillhör en viss e-postlista. Välj e-postlista i rullistan.


Nyckel - Sök ut kunder baserat på vilka lås de har nycklar för. Kryssa i aktuella nycklar du vill söka ut efter.


Extrafält - Eventuella extrafält och attribut där du tilldelat värden på kunderna är också sökbara. Skriv in ett värde du vill söka på respektive välj ett värde från rullisten beroende på vilken typ av extrafält/attribut det avser.

 
Bild 3. Avancerad kundsök baserat på orderdata.Avancerad sök på orderdata:
Vid avancerad sök går det att söka ut kunder på följande orderdata:


Period - Sök ut kunder med order som skapats före eller efter ett visst datum. Klicka i ett utav fälten för att få upp en kalender.


Oderbelopp - Sök ut kunder med orderbelopp över och/eller under en viss summa.


Antal ordrar - Sök på kunder som lagt ett vista antal order i webbutiken.


Tot. Ordervärde - Sök ut kunder baserat på summan av deras totala order i webbutiken.


Varugrupp - Sök ut kunder baserat på om de köpt varor från en specifik varugrupp. Klicka på "Välj varugrupp" och välj en varugrupp i listan.


Vara - Sök ut kunder baserat på om de köpt en specifik vara. Klicka på "Välj vara" och välj en vara i listan.


Artikel - Sök ut kunder baserat på om de köpt en viss artikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en artikel i listan.


Prenumeration - Sök ut kunder baserat på om de köpt en prenumerationsartikel. Klicka på "Välj artikel" och välj en prenumerationsartikel i listan. Välj att eventuellt endast söka ut kunder med prenumerationer som är aktiva, inaktiva, väntar betalning eller är uppsagda i rullistan.


Fabrikat - Sök ut kunder som köpt en vara från ett visst fabrikat.


Kampanjkod - Sök ut kunder som använt en visst kampanjkod i webbutiken.

 

9.1.1.1 Sök på kunder med en specifik prenumation


Om du vill skape en lista på kunder som har en specifik prenumeration, tex domän, så för du så här;


A) Väljer du först ut den tidsperiod som det är intresserad av


B) Välj ut en eller flera artiklar som kunden har eller har haft en prenumeration på .


c) Välj ut om det skall vara aktiva prenumerationer eller alla genom historien.


Screen_Shot_2014-02-04_at_12.17.37.png


Spara söket och skapa en e-postlista, genom att trycka på funktionen massuppdatera.


9.1.2 Massuppdatera kunder


Genom att markera kryssrutan bredvid en kund blir den markerad. Genom att markera flera kunder och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal kunder på samma gång. Du kan också klicka på Utför på alla för att exportera dina kunder till en csv-fil eller skapa en epostlista


Tips: Klicka på Invertera för att markera alla kunder som visas.
 


 När du skapat en e-postlista så kan denna uppdateras utifrån flera eller andra val i ditt sök.


Arbeta-med-nyhetsbrevsmodulen-i-webbutiken >>


Video >>


Hantera e-postutskick i din webbutik från nordisk e-handel