Hur lång tid det tar för Google att indexera din butik/sida kan variera kraftigt, detta kan beror på flera anledningar och att exakt peka ut vilken anledning kan vara extremt svårt. Vanligtvis säger man att det tar mellan en vecka och till och med upp till fyra veckor, du kan öka dina chanser till en snabbare indexering genom att synas mycket ute på nätet, dvs genom länkningar, bloggar och forum, m.m. Indexering är gratis och är inget som google personligen styr utan görs av en mängd bottar och program.