Funktionen används med fördel om du vill skapa en slags mängdrabatt av typen köp 4 betala för 3. I kundvagnen representeras detta som tex 4 för 3 -100 SEK. Hädanefter benämns denna typ av kampanj som NM-kampanj


Du bestämmer själv om NM-kampanjen gäller hela sortimentet eller delar av det. Du kan ha flera olika NM-kampanjer igång samtidigt. Undvik dock att ha med samma vara i flera NM-kampanjer samtidigt. Det är alltid den billigaste av artiklarna som kommer bli gratis. För att hitta funktionen så logga in i administrationen och i menyn åt vänster så går du in på: 


1. Order ->

2. Köp N betala för M

3. Här kan du skapa en ny eller redigera en befintlig kampanj. Du kan även ta bort kampanjen genom att trycka på papperskorgssymbolen.

Här följer en förklaring över inställningarna:


  • Namn - Ditt namn på NM-kampanjen. Som standard kommer detta namn synas i kundvagnen.


  • Aktivera/inaktivera kampanj

  • Köp N - Ställ här in hur många artiklar man måste köpa för att NM-kampanjen ska uppfyllas. Skriv tex 4 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.

  • Betala för M - Ställ här in hur många artiklar man betalar för om N är uppfyllt. Skriv tex 3 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.


  • Rabattartikel - låt systemet skapa en artikel när du sparar kampanjen eller välj en typ av artikel som systemet ska använda som kampanj.

  • Startdatum - Det datum då NM-kampanjen ska börja gå att använda.

  • Slutdatum - Efter detta datum fungerar inte längre NM-kampanjen.

  • Koden gäller för hela sortimentet - bocka ur denna ruta om NM-kampanjen endast ska gälla vissa varor. Tryck därefter på spara