Att specificera ett uppdrag eller en felanmälan


När vi får in ett önskemål om en förändring eller en felanmälan av en funktion i en webbutik så krävs det detaljerad informationen för att hjälpa oss korta ner ledtider på att utföra respektive uppdrag.


Nedanstående punkter bör du som kund tänka på att få med i din beskrivning av ditt ärende eller din felanmälan för att få bästa hjälp.


1. Specificering av ett nytt ärende


a) Ange den butik ärendet berör.
b) Om relevant, ange referens på en annan sida som har liknande funktion/design.
c) Författa en tydlig förklaring på det du vill ha utfört, helst genom en förklarande bild.


2. Specificering av felanmälan (bugg)


a) Ditt kundnummer.
b) Namnet på din webbutik och adressen (din url) till din webbutik.
c) En beskrivning av problemet så vi kan återskapa det i din webbutik.
d) En url till den sida som du vill ändra på eller där felet uppstår.
e) Skärmbilder* från den webbläsare du använder, gärna markerat var på sidan felet finns.
f) Har du, eller eValent å dina vägnar, modifierat (ändrat i några filer via WebDav) webbutiken på ett sätt du misstänker kan vara upphov till problemet? 
- Om ni själva har ändrat, vilka filer?
g) Vad, om något, har du själv gjort för att avhjälpa problemet?
h) Datum då du misstänker funktionen upphörde fungera. 
i) Hur menar du webbutiken borde uppföra sig istället för hur den gör nu?


2.1) Problem som har med order att göra


a) Ange minst ett ordernummer där problemet inträffat. Om möjligt, flera/samtliga ordernummer.
b) Ange om du eller kunden varit inloggade i systemet.


2.2) Har problemet med kunder att göra


a) Ange minst ett kundnummer där problemet inträffat.
b) Försök ta reda på vilken webbläsare kunden använder.