Ja det kan man göra.


Alla abonnemangstjänster är löpande avtal. Om inget annat avtalats, löper avtalet för driften av våra tjänster kvartalsvis på 3 månader eller den avtalstid som kunden och eValent Group, blivit eniga om i ett eget separat avtal. Om avtalet inte sägs upp, och uppsägning inte är eValent Group tillhanda senast 1 månad (30 dgr) före avtalstidens utgång, förlängs avtalet automatiskt med 3 månader eller den avtalstid som kunden och eValent Group, blivit eniga om i ett eget separat avtal .


Själva nedgraderingen sker vid nästa avtalsperiod. En begäran om nedgradering ska därför ske senast 30 dagar före avtalstidens utgång. eValent Group har rätt att neka såväl uppgraderingar som nedgraderingar av avtal om kunden har obetalda, förfallna fakturor.


Tänk också på att funktioner eller anpassningar av din butik kan hindra dig från nedgradering.


Kontakta oss så hjälper vi dig.