Så skapar skapar en prenumerationsvara

Så skapar skapar en prenumerationsvara

I denna artikel tittar vi på hur vi kan skapa prenumerationsvaror. Tänk på att för att skapa prenumerationsvaror måste inställningen aktiveras för din butik av oss.
Att skapa en prenumeration kan bland annat skapa ett jämnt kassaflöde och öka lojaliteten hos kunderna. För kunderna kan fördelarna till exempel vara både bekvämligheten i att få en produkt levererad kontinuerligt och möjligheten till att spara pengar om säljarna erbjuder att produkten är gratis efter ett visst antal köp (se stycket om var Nte gratis nedan).

Om prenumerationer är aktiverad i webbutiken administreras kunders individuella prenumerationer under Order -> Prenumerationer. En prenumeration läggs automatisk till om en kund köpt en prenumerationsvara i webbutiken.

Grundinställningar för prenumerationer:
Under Sortiment -> Sortimentinställningar och under Prenumerationer kan du hitta alla grundinställningar för hur prenumerationer ska fungera.

Du kan till exempel välja ifall kunderna själva kan säga upp eller återaktivera sin prenumeration eller om du vill lagra ordrar på vilande prenumerationer. Du kan även ställa in om kunden ska få en orderbekräftelsemail eller inte vid för varje förnyelse av prenumerationen.

Du kan även ställa in antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet under. Detta görs under Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum. Under Alternativt betalsätt kan du ställa in det betalsättet som ska användas om det ursprungliga betalsättet inte gått igenom. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.Såhär aktiverar du prenumerationer för varor:
Börja med att skapa eller redigera en vara med varutypen prenumeration Dessa inställningar hittar du när du är inne och redigerar en vara under varutyp till höger. Sedan går du in på Artiklar och redigerar artikeln.


I rutan som dyker upp scrollar du ner till prenumerationsinställningar. Sedan ställer du in alla prenumerationsinställningar som bestämmer hur prenumerationen ska fungera, kosta, hur ofta den ska förnyas och uppsägningsvillkor.

Under dessa inställningar kan du ställa in prenumerationstid, d.v.s. hur många dagar, månader eller år du vill ta betalt för åt gången. Du har också möjlighet här att välja bindningstid första och andra period. Du kan även ställa in Var Nte gratis, denna inställning anger om någon utav utskicken ska vara gratis (fyller du t.ex i 4 under denna inställning blir var fjärde utskick gratis).

I artikeln kan vi också välja ett pris för vår prenumerationsvara. Vi kan välja om vi vill sätta ett enhetspris (d.v.s. vad varan kostar att köpa från början), samt ett förnyelsepris (månads- eller årskostnad).


Inställningar för betalsätt:
För att ställa in att prenumerationen ska förnyas direkt vid betalning går du in och redigerar respektive betalsätt. Under fliken inställningar kan du aktivera detta. Med denna inställning bestämmer du om prenumerationen ska skapas direkt när kunden köper en prenumerationsartikel - eller om du manuellt på orderkortet måste aktivera prenumerationen för att den ska börja gälla och skapas.Vad som är värt att tänka på är även betalsättet. Om kunden köper en prenumerationsartikel så har betalsättet betydelse eftersom samma betalsätt kommer att användas vid förnyelsen av prenumerationen. Använd därför med fördel betalsätt som inte kräver att kunden måste fylla i några uppgifter eller slutföra sin betalning manuellt då den automatiska order som skapas av prenumerationen då inte kommer att kunna slutföras. Använd istället betalsätt som fakturering eller lagrade kortnummer (Recurring Payment). Systemet kommer dock, om kunden väljer ett betalsätt som inte är optimalt för prenumerationer, att försäkra tre gånger att lägga ordern med betalsättet som nämnt ovan. Misslyckas alla tre försöken av systemet så kommer systemet att gå över till det alternativa betalsättet som du ställt in under dina prenumerationsinställningar.
När kunden beställt en prenumerationsartikel och den aktiveras (antingen automatiskt av betalsättet eller manuellt av dig) kommer prenumerationen att dyka upp i listan nedan och vara aktiv.

Översikt över befintliga prenumerationer:
För att få en översikt över dina befintliga prenumerationer och kunna redigera dom går du in på Order -> Prenumerationer.
Genom att markera kryssrutan bredvid en prenumeration blir den markerad. Genom att markera flera prenumerationer och sedan klicka på Utför på markerade går det att redigera ett större antal prenumerationer på samma gång. Det går att Radera och Exportera markerade prenumerationer till ett CSV dokument.

Tips!
Klicka på Invertera för att markera alla prenumerationer som visas på sidan om du behöver utföra en ändring på flera prenumerationer.


Redigera prenumeration:
Tänk på att ändringar för kunders prenumerationer kan ha stora konsekvenser för orderläggningen i webbutiken. Redigera i första hand kunders prenumerationer genom kundens kundprofil genom att logga in som kund i webbutiken.

Genom att gå in och redigera en eller flera prenumerationer kan du bland annat välja att ställa förnyelseinställningar, bidningstid och var Nte gratis. Men som nämnt ovan rekomenderar vi att du i förstahand gör detta genom kunderns kundprofil.

Innebörden av inställningarna under prenumerationsinställningar:
 1. Påbörjad - Datumet för prenumerationens första order.
 1. Senast förnyad - Datumet för prenumerationens senaste order.
 1. Prenumerationslängd - Prenumerationens utskicksfrekvens.
 1. Utgångsdatum - Utgångsdatum för nuvarande prenumerationslängd.
 1. Ombeställningsdatum - Datumet för nästa orderutskick.
 1. Förnyelsedatum - Startdatum för nästa prenumerationslängd.
 1. Bindningstid slut - Om du har valt att lägga till bindningstider på din prenumerationsartikel kommer datumet för när bindningstiden upphör att synas här. Bindningstider gäller vid uppsägningar för att tvinga prenumerationen att förnya sig själv trots uppsägning tills datumet uppnås. Du kan dels ha en första bindningsperiod som gäller en viss period. Sedan kan du ha en annan bindningstid för efterföljande perioder - i så fall skrivs datumet över med ett nytt datum när den första bindningstiden passeras.
 1. Skicka orderbekräftelse - Vid varje förnyelse av prenumerationen kommer en order skapas i systemet. Du kan i dina sortimentsinställningar bestämma om kunden ska få en orderbekräftelse (via mail) eller inte vid ordern. Om du av någon anledning vill ändra detta för en enskild prenumeration kan du göra det i detta fält.

Status - Prenumerationens status. En prenumeration kan ha följande status:
 1. Aktiv: Prenumerationen är aktiv.
 1. Inaktiv: Prenumerationen är inaktiv och inga ytterligare order läggs.
 1. Väntar betalning: Prenumerationen är aktiv men betalningen har inte gått igenom. Inget ytterligare utskick görs innan betalning är mottagen.
 1. Uppsagd: Prenumerationen är uppsagd av kunden och inga mer order läggs om inte ombeställningsdatum har överskridits.
 1. Betalsätt -Kundens betalsätt för prenumerationsorder. Välj ett betalsätt i rullistan.
 1. Leveranssätt - Kundens fraktsätt för prenumerationsorder. Välj ett fraktsätt i rullistan.
 1. Antal lagda ordrar - Antal ordrar som lagts genom prenumerationen.
 1. Var Nte gratis - Ange om någon utav utskicken skall vara gratis (t.ex 4 i rutan gör var fjärde utskick gratis).
 1. Alternativt betalsätt - Välj eventuell alternativt betalsätt i listan. Om ordern inte kan genomföras på grund av ett ogiltigt betalsätt går det att i listan välja vilket alternativt betalsätt som skall försökas. I regel görs 3 försök med det preliminära betalsättet innan det alternativa betalsättet träder i kraft.
 1. Valuta - Välj valta för prenumerationen i rullistan.
 1. Skapa order för ny period X dagar före utgångsdatum - Ange antalet dagar innan prenumerationens utgångsdatum som nästa order skall skapas av systemet.

  • Related Articles

  • Såhär skapar du en butik i Nordisk E-handel

   I videoguiden nedan förklar vi hur du skapar en butik på Nordisk E-handel. Du kan jämföra våra paket här. Vi rekommenderar att du skapar en Testbutik innan du skapar din butik så att du får prova hur det känns att arbeta i temat du vill använda. ...
  • Så arbetar du med layouteditorn

   I denna artikel kommer vi gå genom hur man använder sig av Layouteditorn. Vi kommer förklara hur du använder layouteditorn samt hur butikens uppbyggnad är strukturerad. Vi kommer slutligen även sätta ut produkter på första sidan för att gå igenom hur ...
  • Hur skapar jag en e-postlänk?

   Fråga: Hur skapar jag en e-postlänk? Svar: Börja med att gå till Sidor -> Layouteditorn. Öppna sedan den sida som du vill länka e-postlänken på och lägg sedan till blocket som heter Html-block. Redigera Html-blocket, då dyker text-editorn upp, du kan ...
  • Ladda upp en mall på en sida

   I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du laddar ner en mall från en sida och sedan laddar upp den på en annan. Detta kan vara användbart om man har en struktur på en sida som ska kopieras över till en annan sida. På så sätt kan man då istället ...
  • Skapa en prislista

   I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du sätter upp prislistor. Dessa prislistor används för att ange olika priser för olika kundkategorier. Vi kan exempelvis välja att sätta ett högre pris på en vara för en privatkund och lägre pris för en ...