Koppla och skapa leveranser med nShift

Koppla och skapa leveranser med nShift

I denna artikel skall vi gå igenom hur man kopplar logistiktjänster från nShift till butiken. 
För att kunna göra detta måste ni försökt ha skapat ett konto hos nShift, kom ihåg att uppge Nordisk e-handel som plattform när ni skapar konto hos nShift. 

När ni har fått ut användarnamn och lösenord, kan ni sätta upp logistiktjänsterna i butikens admin.

Börja med att gå till Order - Logistiktjänster.
Klicka sedan på Skapa ny logistiktjänst.

Fyll i Transportören till exempel: Posten
Välj metod: Här väljer vi nShift. 

Uppge ert login och lösenord.
Nu behöver vi även logga in i nShift för att få ut lite information som ska fyllas i. 


Avsändare: Denna skapas ni upp i nShift,  gå till Underhåll - avsändare, skapa eran avsändare och snabbsöksvärdet som skapas när ni sparar är värdet ni skall sätta in här.

Fraktjänstkod: Detta värde hittar ni i  nShift, under Hjälp - Kodlistor, välj Tjänster(orderkoppling XML)
Betalningsreferens: Välj vilket värde som skall skickas in som betalningsreferens. 

Beställningsreferens: Välj vilket värde som skall skickas in som beställningsreferens.

Kod för kollislag: Kan hämtas i nShift.
Utskrifts favoriter: Ni skapar upp denna i nShift, namnet på utskrifts favoriten är det som ni uppger i detta fält.  Ni kan läsa mer om hur ni skapar upp en utskrifts favorit här: https://help.unifaun.com/uo-fi/sv/skriva-ut-och-boka/utskriftsfavoriter.html

Inställningar för bulkrelease till nShift

Det går att skicka order i bulk genom admin till nShift, det går därför att förinställa vikt och volym samt beskriva innehåll som några transportörer kräver som uppgifter för leveranser. När vi är klara klickar vi på Spara.
Nu har vi skapat upp en logistiktjänst i butikens admin och kan nu skicka orders till nShift för att skapa leveranser. 


Bulkskicka orders till nShift 

Gå till Order - Order, 
markera alla order genom att kryssa i rutan till vänster.
Klicka sedan på “utför på markerade” och sedan klicka på  “Bulkskicka till logistiktjänst”.Skapa en leverans manuellt 
Gå till Order - Order, 
klicka redigera på den order som ni vill skapa leveransen av. 
Under leveranser, välj vilken tjänst som skall användas och klicka på "Skapa ny leverans"

Fyll sedan i nödvändig information, den kan i några fall variera beroende på vilken tjänst som används. 


  • Related Articles

  • Koppla och skapa leveranser med Fraktjakt

   Innan ni kan koppla fraktjakt till butiken behöver ni ha ett avtal med Fraktjakt för att kunna få ut inloggningsuppgifterna som behövs för att göra kopplingen i butiken. Koppla Fraktjakt till butiken. Gå till Order - Logistik tjänst, Klicka på skapa ...
  • Nshift delivery

   Att skicka paket och gods kan vara svårt. Order läggs på hög, du behöver använda olika transportörer, är postnumret till leveransadressen riktigt, hur får jag rätt transportetiketter, behövs det tullpapper till Norge, hur klarar jag returer, kan mina ...
  • Skapa kundkort manuellt

   I denna artikel ska vi gå genom hur vi manuellt skapar ett kundkort via Admin. Normalt ska kunder kunna göra detta via er butik, men ibland kan vi behöva göra detta manuellt åt kunden. Vi börjar med att gå in i Admin och väljer sedan Kundregister och ...
  • Skapa en produkt

   I denna artikel ska vi skapa en enkel produkt för vår butik, produkten kommer ha ett namn, en beskrivning, pris och en produktbild. Vi kommer även att titta lite på vart man kan göra olika inställningar som kan vara bra att känna till. Steg 1 - Skapa ...
  • Skapa en prislista

   I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du sätter upp prislistor. Dessa prislistor används för att ange olika priser för olika kundkategorier. Vi kan exempelvis välja att sätta ett högre pris på en produkt för en privatkund och lägre pris för en ...