Konverteringsanalys

Konverteringsanalys

Öka din försäljning genom att förbättra din konverteringsfrekvens så du får mer intäkter utan att lägga mer pengar på att driva in ny trafik. Att få fler besökare att bli kunder är grunden i en fungerande e-handel. Konverteringsoptimering börjar med en analys av statistiken på webbplatsen för att identifiera vart man blöder mest och vart det finns störst potential att göra en förbättringsåtgärd.

Vi analyserar olika delar av webbplatsen med kvantitativ data från Google Analytics som visar olika viktiga nyckeltal som konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och försäljning per besökare. Analysen visar de svagaste delarna på webbplatsen som kräver optimering.

Våra e-handelsexperter granskar sedan webbplatsen utifrån ett användarperspektiv för att ta reda på varför dina besökare lämnar siten istället för att lägga en beställning. Ni får förslag på design- och layoutförändringar som rankas i prioriteringsordning baserat på maximal avkastning med minimal insats. Analysen blir utgångspunkten för dig att själv sätta igång med konverteringsoptimeringsåtgärder på din webbplats.

Beställ en konverteringsoptimeringsanalys från Nordisk e-handel och öka din försäljning nu!

Pris: 7995 kr
Rapport med förbättringsförslag på Google Analytics, Ads samt förslag på design- & layoutförändringar.

SPECIFIKATIONER:
  1. Konvertering = En besökare genomför ett mål, t.e.x. ett köp.
  1. Konverteringsfrekvens = Antal konverteringar / Antal besökare.
  1. Avvisningsfrekvens = Antal besökare som lämnar webbplatsen efter en sidvisning.
  1. Försäljning per besökare = Antal kronor försäljning per besökare.

KRAV:
  1. För att kunna få en bra bedömning så bör du ha haft Google Analytics aktiverat i minst 6 månader