Filtrera order efter kampanjkod

Filtrera order efter kampanjkod

I denna artikel kommer vi gå genom hur du flitrerar en order efter kampanjkod. I administrationen kan du filtrera ut orders efter specifika krav. Ett exempel på detta är kampanjkoder.

Börja med att gå in under Order -> Order i admin. Klicka sedan på avancerad sök i övre fältet på sidan (Se bild nedan.)Då fälls den avancerade sökfunktionen ut. Här kan du bland annat filtrera ut ordrar från en specifik tidpunkt eller från en viss kundgrupp. För detta exempel ska vi filtrera efter en kampanjkod. Detta gör vi genom att klicka på en specifik kampanjkod (se bild nedan) och tryck på sök.Vi har nu fått upp de orders som har använt kampanjkoden och har därmed filtrerat ut ordrarna efter kampanjkoden i fråga.


  • Related Articles

  • Skapa en kampanjkod

   I denna artikel kommer vi gå genom hur du skapar en kampanjkod och vilka relevanta inställningar du kan göra. Steg 1 - Skapa kampanjkod: Börja med att navigera till Order -> Kampanjkoder -> Längst ned till höger klickar du sedan på knappen “Skapa ny ...
  • Inställningar för order- eller betalstatus

   I denna artikel går vi igenom hur du ställer in färginställningar för betalstatusar samt vilka inställningar du kan göra för orderstatusar. Färginställningar för betalstatus: I orderlistan i butiksadministrationen har nu betalstatusar färgkoder så ...
  • Hur lägger jag in fält för kampanjkod i kassan?

   Fråga: Hur får jag en flik i kassan där kunder kan lägga in en rabattkod? Måste kunden vara inloggad för att kunna lägga en kampanjkod?    Svar: Nej, kunden behöver inte vara inloggad för att kunna använda sig av en kampanjkod. Det ni behöver göra är ...
  • Kundsegmentering

   I denna artikel kommer vi att gå igenom kundsegmentering. Genom att segmentera ut kunder kan du exempelvis skicka ut riktade kampanjer till kunder som köpt en specifik vara. Du kan även filtrera ut hur många och vem som använt en specifik kampanjkod. ...
  • Presentkort

   I denna artikel kommer vi gå igenom hur du skapar presentkort. Det finns två varianter av presentkort - presentkort med fastpris (Förbestämd värde) och ett presentkort med rörligt pris (Kunden får själv bestämma värdet). Vi kommer gå igenom hur du ...