Bildimport

Bildimport

I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du använder dig av verktyget Picsync.

PicSync
Gå till Sortiment - > Bildimport / Export
 1. Börja med att under “Ladda upp bild som”, välja vilken typ av bild det är.
 1. Om butiken har fler än ett språk, välj det språk som bilderna ska laddas upp till.




  Det går att dra flera bilder in till uppladdningen, tänk på att uppladdningen startar direkt.

  De olika typerna man kan ladda upp:
  Produktbild - En bild per produkt.
  Artikelbild - En bild per artikel.
  Produktvy - Om produkten har flera bilder.


  Alla bilder som ska laddas upp måste vara angivna med varans artikelnummer.
  Namnet på filen får INTE innehålla något annat än artikelnummer och eventuell vy (vid uppladdning av produktvy) samt filändelsen.


  Filnamn exempel produkt:  artikelnummer.jpg

  Filnamn exempel produktvy: artikelnummer_produktsvyTag.jpg

  Tillåtna filändelser på bilderna är följande: .png, .jpg, .jpeg, .gif  samt .svg.

För att hitta taggarna för produkvyn gå till  Sidor -> Bildinställningar -> Bildvy.