Support

Release 2016-02-23 [NEH]

Fixar och förbättringar

 • Designeditor - Möjlighet att ändra färg på cookiemeddelande
 • Designeditor - Utökade möjligheter för att påverka färger i kassan
 • Import/Export - Förbättrad hantering av export med flera prislistor samtidigt
 • Responsiv mall - Förbättrad hantering av favoriter
 • Responsiv mall - Bättre respons i landväljaren
 • Kassan - Förbättrad hantering av lagersaldo vid köp
 • Förbättrad hantering av varor med produktinformationsfält
 • Google Merchant Center - priser påverkas inte i lika stor grad av butikens prisformat
 • API - Produktbilder använder nu tidsstämpel
 • API - Uppdaterad dokumentation för artikelbilder
 • API - Möjlighet att sätta currency_rate då order skapas
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk