Support

Release 2015-11-30 [NEH]

Nyheter

 • Responsiv mall: nu har vår nya responsiva mall även fått en designeditor där du kan påverka till exempel färgsättning, teckenssnitt och annat.
 • Samtliga mallar: du kan nu aktivera ett meddelande i butiken som meddelar dina besökare om att du använder dig av cookies. Inställningen aktiveras under Butik -> Inställningar -> Anpassning av butiken.

Fixar och förbättringar

 • Textredigering: När du klistrar in en kopierad text i admin (till exempel i utförlig produktbeskrivning eller på en sida med information), så kommer den numera som standard att klistras in utan formatering för att undvika att dålig formatering kommer med och du får bättre kod på dina sidor.
 • Responsiv mall: kassan i läge small/medium (mobil och platta) har optimerats ytterligare med logik för när sektioner ska vara ihopfällda respektive utfällda för att optimera och förenkla flödet.
 • Responsiv mall: förbättrat felhantering i sidan faq.html.
 • Responsiv mall: Toppmenyns undermenyer har fått mer optimerad laddning.
 • Responsiv mall: Klick utanför öppen undermeny stänger nu undermenyn.
 • Responsiv mall: Undermenyer som innehåller menyer har bättre formatering för rubriker och visas inte längre som länkar.
 • Resposniv mall: Sökförslagen som visas under tiden man skriver in en sökning har fått en uppdaterad ordning, där de visas enligt följande: Varugrupper, Fabrikat, Varor, Nyheter.
 • Responsiv mall: Sökresultatsidan har fått sidbläddring vid större sökresultat samt produktvisningen har optimerats för att kunna visa fler i mobil/platta.
 • Responsiv mall: Förbättrat robots.txt.SSL och robots.txt - de tillåter numera även SBscript.
 • Responsiv mall: Vid konvertering från en butik som tidigare hade en mobilversion, till en responsiv butik läggs nu redirects automatiskt in från tidigare mobila URL:er så att detta inte längre behöver göras manuellt.
 • Sortering: Sorteringen av sidan all-product.html följer nu butiksinställningarna under Sortiment -> Inställningar.
 • Layouteditor: Vid malluppladdning laddas sidan om så att nya mallen finns tillgänglig direkt.
 • Layouteditor: Bättre felhantering vid inlänkning av filer.
 • Layouteditor: Bättre felhantering när mall saknas.
 • Layouteditor: Den aktiva mallen i "Header small" och "Footer" markeras nu gröna.
 • Layouteditor: Layouteditorn är optimerad så att det visas när "Laddar" under tiden den laddas in.
 • Layouteditor och sideditor: Om editorn innehåller en inkluderad fil, och filen uppdateras, behöver man inte längre klicka på "Genomför ändring i butiken" i layouteditorn och/eller sideditorn för att ändringen ska läsas in.
 • Formulärbyggaren: Den kod som används för att placera ut ett formulär på en sida är nu mer korrekt.
 • Sideditor: Optimerad och snabbare hantering av sidladdning i administration.
 • MasterPass: Bättre felhantering och mindre förbättringar i MasterPass-integrationen via PayEx.
 • PayPal: Bättre hantering vid användande av kampanjkod där summan av artiklarna är mindre eller lika med 0.
 • SveaWebPay: Förbättrat inbyggt stöd för faktura och delbetalning för kunder i Tyskland och Holland.
 • PayEx: Adresshämtningen har fått bättre felhantering.
 • PayEx: Adresshämtningen i mobilversionen är uppdaterad till att använda samma funktionalitet som i fullversionen.
 • Rabattartikel: En rabattartikel som skapas automatiskt vid skapande av kampanjkod får nu ett datum för när den skapades.
 • Artikeltabell: Butiker som saknade sideditorn och har en artikeltabell på produktsidan har nu bättre felhantering för när kolumner ska visas respektive inte visas.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk