Support

Fyndiq

Tack för att ni valt att använda vår koppling mot Fyndiq marknadsplats!

Den här guiden kommer att gå igenom hur ni sätter upp kopplingen, och hur kopplingen fungerar.

 

1 Förarbete

1.1 Skapa konto

Innan vi kan sätta upp kopplingen behöver ni ha tillgång till ett giltigt konto hos Fyndiq. Om ni inte har ett konto, kan ni skapa ett på denna länk: https://fyndiq.se/merchant/create_account/

1.2 API uppgifter

Om ni har ett giltigt konto, behöver vi ha tillgång till era API-uppgifter: ett användarnamn och en API-token.

1.2.1 Användarnamn

Användarnamnet är detsamma som butiksnamnet på ert konto hos Fyndiq. Ni kan snabbt se det i övre högra hörnet hos Fyndiq när ni är inloggade.

1.2.2 API v2

Denna del är lite klurigare. Det finns två olika API i Fyndiq: API och API v2. I nuläget skapas konton hos Fyndiq endast med tillgång till orginal APIt. För att få tillgång till API v2, måste ni kontakta Fyndiq. Ni kan nå dem på adressen handlare@fyndiq.se

API inställningarna finner ni under Inställningar > API .Ni kan också nå dem på denna länk: https://fyndiq.se/merchant/settings/api/. Här ser ni vilka API ni har tillgång till, beroende på inställningarna som syns.

Om den markerade knappen ovan inte syns, måste ni kontakta Fyndiq om att API v2 ska aktiveras för ert konto.

1.2.3 Skapa API token

När API v2 har blivit aktiverat för ert konto, behöver ni skicka er token till oss. Om ni inte har en API v2 token sen tidigare, skapa en ny genom att trycka på "Skapa ett API v2 token". I den gråa rutan ovanför (under Nuvarande API token) kommer det finnas en lång rad tecken. Denna teckenrad skickar ni in till oss. Ni kan göra detta till support@evalent.com

1.3 Från vår sida

När förarbetet är klart och ni har skickat in kontonamn och API token, kommer vi på vår sida skapa ett Marketsync konto åt er. Marketsync är sidan ni använder för att hantera produkt- och orderöverföring mellan Fyndiq och er webbutik.

När detta är gjort, skickar vi inloggnignsuppgifter till er, tillsammans med ytterligare information som ni behöver mata in i API-inställningarna hos Fyndiq: en URL till er produktfeed, samt en ordernotifikations-URL.

Bilden nedan visar var ni ska klistra in dessa URLer:

OBS! Tänk på att ni kommer ha tre separata inloggningar: en till er webbutik på Nordisk e-handel, en till ert merchantkonto på Fyndiq och ett till ert konto på Marketsync.

 

2 Flöde mellan Nordisk e-handel och Fyndiq

Nu när allt har blivit uppsatt, kan vi gå in i hur Marketsync fungerar.

2.1 Syfte

Syftet med Marketsync är att göra det lätt för användare av både Nordisk e-handel och Fyndiq att synka sortiment och ordrar mellan de två plattformarna. Marketsync konverterar produkter och ordrar mellan systemen så att man själv inte behöver göra det.

2.2 Inloggning

För att logga in på Marketsync surfar man in på https://marketsync.nordiskehandel.com/, där man matar in relevanta inloggningsuppgifter som ni fått från oss när kontot skapades.

Uppgifter som ska matas in är följande:

Företag: Kontots namn

Användare: Användarens användarnamn.

Lösenord: Användarens lösenord.

Såhär ser det ut efter lyckad inloggning:

Dashboarden på bilden ovan är indelad i tre spalter, där varje korresponderar till överföring av Produkter, Ordrar, eller Leveransinformation.

 

3 Överföring av produkter mellan Nordisk e-handel och Fyndiq

Överföring sker i tre steg:

1) Nordisk e-handel -> Marketsync
2) Välj själv ut vilka produkter som ska vidare
3) Marketsync -> Fyndiq

3.1 Mellan NEH och Marketsync

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att informationen är aktuell i Marketsync.

Om ni vill göra manuell överföring:

Överst produktspalten i Marketsync finns en knapp för att hämta sortimentet. Den ser ut så här:

Om er butik innehåller många produkter kan detta ta ett tag, eftersom det är mycket information som ska föras över. Ni kommer få en notifikation i Marketsync när överföringen är klar.

Tänk på att Marketsync inte automatiskt uppdaterar produkter om ni uppdaterar dem i er webbutik utan de uppdateras först när den schemalagda överföringen är gjord. Om ni uppdaterar en produkt, måste ni föra över den på nytt.

3.2 Hantera produkter i Marketsync

När produkter har förts över, kan ni era produkter genom att trycka knappen Produkter i mitten av Produktspalten. Den ser ut så här:

 

Den öppnar en lista på era uppladdade produkter, och visar bland annat artikelnummer, namn, om den är synlig i butiken (Status), om den går att handla i butiken (Köpbar), samt om den är satt till att skickas vidare till Fyndiq (Skicka till Fyndiq).

Längst till höger i varje rad finns en pennasymbol, som ser ut såhär: (). Den öppnar redigeringsläget, där ni dels kan se lite mer djupgående information om produkter som t.ex pris och bilder, samt om produkterna ska skickas till Fyndiq eller inte. En produkt skickas endast till Fyndiq om den är köpbar i butiken och satt till att skickas till Fyndiq.

3.2.1 Massuppdatera produkter

Det går även att uppdatera flera produkter samtidigt. Börja med att markera dem i listan. Klicka sedan på "Utför på markerade" och "Uppdatera Fyndiq-inställningar".

Klicka sedan i "Ändra denna parameter" och ändra sedan värdet till exempelvis "Ja" om du vill att dina markerade produkter ska skickas till Fyndiq. Avsluta med att Spara.

3.3 Skicka produkter till Fyndiq

Överföringen av produkter från Marketsync sker inte manuellt, utan sker från Fyndiqs sida. Fyndiq läser av URLen till er produktfeed, som ni skrev in i era API-inställningarna för ert Fyndiq konto när det sattes upp.

Produktfeeden innehåller informationen om varorna som ska skickas över, och varor skickas endast över om de är köpbara i webbutiken, samt att de är satta till att skickas vidare till Fyndiq. Om något av dessa krav inte uppfylls, hamnar inte produkten i produktfeeden. Detta resulterar även i att produkten tas bort på Fyndiqs sida.

Produktöverföringen sker automatiskt med jämna mellanrum. När det sker kan inte Marketsync påverka, utan det är Fyndiq som bestämmer.

OBS! Värt att tänka på vid produktöverföring!

Fyndiq har inte stöd för artiklar med olika priser på samma produkt, så om butiken innehåller en produkt som har artiklar med olika priser, för inte över den till Fyndiq. Resultatet blir att det billigaste priset kommer gälla för alla artiklar, så om ni inte ser detta som önskvärt, undvik att publicera dessa artiklar på Fyndiq.

 

4 Överföring av order

Överföring sker i tre steg:

1) Fyndiq -> Marketsync
2) Alla ordrar mellanlagras och kan ses i Marketsync
3) Marketsync -> Nordisk e-handel

4.1 Från Fyndiq till Marketsync

Orderöverföring från Fyndiq kan ske på flera sätt. Det ena är att ni matar in en Ordernotifikations-URL i er Fyndiq-admin, så att Fyndiq notifierar MarketSync att det finns nya ordrar att hämta. Ordernotifaktions-URLen bör ni ha fått av oss när kopplingen sattes upp.

Den andra metoden är att du för manuellt över ordrar, genom att trycka på 

4.2 Alla ordrar mellanlagras och kan ses i Marketsync

Ordrar som finns i Marketsync kan ni inspektera genom att trycka på Order i mitten av orderspalten. Den ser ut såhär:

Den presenterar nödvändig information om varje order, såsom beställare, och vad som köpts.

4.3 Från Marketsync till Nordisk e-handel

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att du alltid har din senaste order i webbutiken.

Om ni vill göra manuell överföring:

Längst ned i orderspalten finns knappen för att skicka vidare ordrar till webbutiken. Den ser ut såhär:

Vid klick så kommer ordrar som inte förts över innan att överföras till webbutiken. Ordrar som redan förts över kommer inte att föras över en gång till.

 

5 Leveransinformation

I skrivande stund har Fyndiq inte stöd för överföring av Leveransinformation via deras API. När det har implementerats kommer artikeln att uppdateras.

 

6 Händelselogg

Vid varje överföring så kan ni se mängden som förts över. Genom att trycka på knappen för händelseloggen längst upp () så ser ni alla händelser som skett medan ni har varit aktiva. Ni kan även trycka på SE ALLA HÄNDELSER kan ni även få fram en detaljerad informationslista om varje överföring som gjorts.

 

7 Mer information

Om ni har frågor som inte tas upp av artikeln, eller undrar över annat, kan ni kontakta vår helpdesk. Ni når den på support@evalent.com

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk