Support

CDON Marketplace

Den här guiden kommer att gå igenom hur ni sätter upp kopplingen, och hur kopplingen fungerar.

 

1 Förarbete

1.1 Skapa konto

Innan vi kan sätta upp kopplingen behöver ni ha tillgång till ett giltigt konto hos CDON Marketplace. Om ni inte har ett konto, kan ni skapa ett på denna länk: http://cdon.se/marketplace/ans%C3%B6k_idag/

1.2 API uppgifter

Om ni har ett giltigt konto, behöver vi ha tillgång till era API-uppgifter: ett Merchant-ID och en API-nyckel. Skicka dessa två till helpdesk@evalent.com

1.3 Från vår sida

När förarbetet är klart och ni har skickat inMerchant-ID och API-nyckel till oss, kommer vi på vår sida skapa ett Marketsync konto åt er. Marketsync är sidan ni använder för att hantera produkt- och orderöverföring mellan CDON och er webbutik.

OBS! Tänk på att ni kommer ha tre separata inloggningar: en till er webbutik på Nordisk e-handel, en till ert merchantkonto på CDON Marketplace och ett till ert konto på Marketsync.

 

2 Flöde mellan Nordisk e-handel och CDON Marketplace

Nu när allt har blivit uppsatt, kan vi gå in i hur Marketsync fungerar.

2.1 Syfte

Syftet med Marketsync är att göra det lätt för användare av både Nordisk e-handel och CDON Marketplace att synka sortiment och ordrar mellan de två plattformarna. Marketsync konverterar produkter och ordrar mellan systemen så att man själv inte behöver göra det.

2.2 Inloggning

För att logga in på Marketsync surfar man in på https://marketsync.nordiskehandel.com/, där man kan mata in relevanta inloggningsuppgifter som du får från oss när kontot skapas.

Uppgifter som ska matas in är följande:

Företag: Kontots namn

Användare: Användarens användarnamn.

Lösenord: Användarens lösenord.

Så här ser det ut  efter lyckad inloggning

Nu kan du göra överföringar.När du ska synka produkter mm. med CDON ska dessa mellanlagras i din marketsyncs dashboard där du kan administrera bla. vilka produkter som ska synas hos CDON. Efter att data är mellanlagrade behöver du synka dessa med cdon. Efter det kommer data att visas hos CDON.

Dashboarden på bilden ovan är indelad i tre spalter, där varje korresponderar till Produkter, Ordrar, och Leveransinformation. Det är information som du kan synka med CDON

3 Överföring av produkter mellan Nordisk e-handel och CDON Marketplace

Överföring sker i tre steg:

1) Nordisk e-handel -> Marketsync
2) Välj själv ut vilka produkter som ska vidare
3) Marketsync -> CDON Marketplace

3.1 Mellan Nordisk e-handel och Marketsync

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att informationen är aktuell i Marketsync.

Om ni vill göra manuell överföring:

Överst produktspalten i Marketsync finns en knapp för att hämta sortimentet. Den ser ut så här:

Om er butik innehåller många produkter kan detta ta ett tag, eftersom det är mycket information som ska föras över. Ni kommer få en notifikation i Marketsync när överföringen är klar.

Tänk på att Marketsync inte automatiskt uppdaterar produkter om ni uppdaterar dem i er webbutik. Om ni uppdaterar en produkt, måste ni föra över den på nytt.

Hämtar sortimentet från NEH, och lagrar det i Marketsync. Detta gäller HELA sortimentet, även artiklar och produkter som är satta som Gömda.

3.2 Hantera produkter i Marketsync

När produkter har förts över, kan ni era produkter genom att trycka knappen Produkter i mitten av Produktspalten. Den ser ut så här:


Den stora blå knappen tillåter kunden att kontrollera de varor som ska skickas över till CDON. Den öppnar en lista med sortimentet, där kunden kan dels se vilka varor som ska skickas, och få detaljerad produktinformation.

Man kan även se om varan är köpbar. Detta är beroende på om varan är aktiv i NEH eller inte. Varor som inte är köpbara kommer inte att skickas till CDON.

Längst till höger i varje rad finns en pennasymbol, som ser ut såhär: (). Den öppnar redigeringsläget, där ni dels kan se lite mer djupgående information om produkter som t.ex pris och bilder, samt om produkterna ska skickas till CDON eller inte. En produkt skickas endast till CDON om den är köpbar i butiken och satt till att skickas till CDON.

CDON skiljer inte på artiklar och produkter som i NEH, utan allt är en separat artikel. Trycker man på redigera för en artikel kan man dels se produktinformationen, samt ställa in om artikeln ska skickas till CDON eller inte, och vilken produktgrupp i CDON den ska tillhöra.

Nytt är att vi kan mappa upp en hel kategori i NEH till en motsvarande kategori i CDON. Då går man helt enkelt in på "kategorier", blå knapp, väljer passande kategori i CDON samt sparar. Alla produkter i NEHs kategori (som är valda att gå över till CDON) kommer nu automatiskt till den valda CDON-kategorin. Det går dock att "skriva över" denna regel genom att gå in på en enskild produkt som finns i kategorin och välja CDON-kategori på denna- då skrivs kategorivalet över då kategorin som är vald på en enskild produkt är överordnat.

Attribut: CDON använder sig endast av attributen färg och storlek idag. Genom att välja vilket attribut i NEH som är attributet "storlek" och "färg" i CDON kan vi med detta ha flera olika artikelvarianter på en produkt i CDON. Exempelvis visas bara en tröja i CDON med valet S, M, L och XL därför att attributet storlek på NEH har kopplats upp med motsvarande attribut i CDON som känner av att det rör sig om olika artikelvarianter med hjälp av attributet.

3.3 Skicka produkter till CDON Marketplace

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen. Dock bestämmer CDON Marketplace själva hur ofta de läser av denna information.

Om ni vill göra manuell överföring:


Överföring av produkter från marketsync till CDON kan göras på två sätt, antingen att de varor i sortimentet kan flyttas blir flyttade, eller att man uppdaterar endast befintligt lagersaldo och priser.

CDON kontrollerar det som skickas över med jämna mellanrum, så man ska inte förvänta sig omedelbara resultat. Att föra över produkter kan göras 2-3 gånger per dag, medan lager/pris kan göras varje kvart.

4 Uppladdning av order

Överföring sker i tre steg:

1) CDON Marketplace -> Marketsync
2) Alla ordrar mellanlagras och kan ses i Marketsync
3) Marketsync -> Nordisk e-handel

4.1 Från CDON Marketplace till Marketsync

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att informationen är aktuell i Marketsync.

Om ni vill göra manuell överföring:


Hämtar alla ordrar som gjorts i CDON, och lagrar dem i Marketsync.

4.2 Alla ordrar mellanlagras och kan ses i Marketsync


Likt produkter, så mellanlagras ordrar i Marketsync. Trycker man på Order-knappen öppnas en lista med de ordrar som synkats, och genom att trycka på ögat () på varje orderrad kan man se orderdetaljer.

4.3 Från Marketsync till Nordisk e-handel

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att du alltid har din senaste order i webbutiken.

Om ni vill göra manuell överföring:


Tryck på knappen för att skicka ordrarna till Nordisk E-handel. Ordern kommer att landa i din webbutik precis som en vanlig beställning så att du kan leverera och ändra orderstatus likt du normalt gör.

5 Uppladdning av Leveransinformation

Överföring sker i tre steg:

1) Nordisk e-handel -> Marketsync
2) Informationen finns i Marketsync
3) Marketsync -> CDON Marketplace

5.1 Mellan Nordisk e-handel och Marketsync

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att informationen är aktuell i Marketsync.

När du har levererat din beställning från CDON Marketplace, så behöver denna information gå tillbaka till CDON så att de vet att du levererat och så att de kan ta betalt av kunden, dvs dra det reserverade beloppet eller fakturera kunden.

Om ni vill göra manuell överföring:

Första steget är att skicka uppdaterad information för din order genom knappen nedan.


Hämtar leveransinformationen för ordrar i Nordisk E-handel.

5.2 Informationen finns i Marketsync


Till skillnad från ordrar och produkter så kan inte leveransinformationen ses i Marketsync.

5.3 Mellan Marketsync och CDON Marketplace

Överföringar sker automatiskt 30 minuter efter senaste överföringen, så att informationen är aktuell i CDON Marketplace.

I nästa steg skickas samma information vidare från Marketsync till CDON.

Om ni vill göra manuell överföring:

Använd knappen för att skicka vidare informationen.


Skickar vidare leveransinformationen till CDON.

 

6 Händelselogg

Vid varje överföring så kan ni se mängden som förts över. Genom att trycka på knappen för händelseloggen längst upp () så ser ni alla händelser som skett medan ni har varit aktiva. Ni kan även trycka på SE ALLA HÄNDELSER kan ni även få fram en detaljerad informationslista om varje överföring som gjorts.

 

7 Mer information

Om ni har frågor som inte tas upp av artikeln, eller undrar över annat, kan ni kontakta vår helpdesk. Ni når den på support@evalent.com

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk