Support

WebDav - Steg för steg

WebDav är ett protokoll likt FTP för att överföra filer. Om du vill uppdatera butikens design och layout utanför vad administrationen tillåter har du helt fri tillgång till alla mallfiler för din webbutik. Det finns inga begränsningar på vad som är möjligt att göra designmässigt. Du kommer både åt html-filer och css i sin helhet och kan göra dina ändringar själv eller låta någon annan arbeta i din butik. Om du har behov av extra utvecklingsbutik kan vi enkelt sätta upp en kopia av din webbutik där du arbetar för att sedan lägga ut dina ändringar i din skarpa miljö.

Tänk på att alltid ta en kopia av de filer du ändrar i så att du själv kan återställa. Eventuella back-up:er kan göras mot debitering.

Såhär gör du:

1. Ladda hem de senaste mallfilerna. 
http://nordicshops.com/__SYS__/templates_inc.zip

Dessa filer bygger upp webbutiken i ett standardförfarande. Den här zip-filen packar du upp på din dator.
Du kan sedan lokalt på din dator redigera filerna i valfritt kodprogram/kodverktyg

2. För att sedan ladda upp filer som du har förändrat så behöver du ett WebDAV-program. (Likt ett FTP-program)
Resurser: http://en.wikipedia.org/wiki/WebDAV och http://www.webdav.org/
Rekommenderade webDav-klienter: AnyClient och CyberDuck

3. För att sedan ladda upp filerna som du har redigerat, anslut till din webbutik med hjälp av ditt WebDAV-program.

Domän/Host: https://dittbutiksnamn.nordicshops.com/DAV/

Login: Samma login som till din webbutiks administration

Lösen: Samma lösenord som till din webbutiks administration

4. När du laddar upp filerna, tänk på att filerna skall laddas upp i samma hierarki/nivå som de hade i zip-filen. Filer som redigeras i INC-mappen skall läggas in INC-mappen. Filer som redigeras direkt i huvudkatalogen skall läggas direkt i huvudkatalogen.

5. Du kan naturligtvis sedan ladda hem redan redigerade filer från din webbutik till din dator, gör ytterligare förändringar, och sedan ladda upp filerna till webbutiken återigen.

6) När du laddar upp filerna, tänk på att filerna skall laddas upp i samma hierarki/nivå som de hade i zip-filen. Filer som redigeras i INC-mappen skall läggas in INC-mappen. Filer som redigeras direkt i huvudkatalogen skall läggas direkt i huvudkatalogen.

7)  Om man vill ha höger rail och inte vänster rail så kan man ändra detta i layout-editorn. Om inte så måste man ändra i koden.

8) Nya helt egna filer lägger man förslagsvis INC-mappen. mest för ordningen skull

OBS! Om er butik är responsiv, så ska ni arbeta under templates/responsive! De filer som ni ser då ni loggar in med webDAV direkt gäller för vår äldre mall, och alla ändringar som görs här kommer inte att påverka er butik om den är responsiv. Om er butik inte är responsiv, kan ni starta i grundmappen.

Mer information:
http://manual.nordiskehandel.se/newsitem.html/141-webdav---anslut-till-butiken?item_id=96&submenu_id=-1&amenu_id=15
http://manual.nordiskehandel.se/newsitem.html/142-malloversikt?item_id=97&submenu_id=-1&amenu_id=15
https://neh.zendesk.com/entries/25634921-WebDav-Avancerad-design

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk