Support

Specter - Flera prislistor och artikelvarianter

Vi får ofta frågor om hur Nordisk e-handels plattform förhåller sig till olika affärssystem och olika standarder angående artikel uppbyggnad, artikelvarianter och flera prislistor. Korta svaret är att Nordisk e-handels plattforms struktur ang Varugrupper/ Varor/ Artiklar liknar Visma admin´s sätt att bygga strukturen, men även Fortnox, som är ett barn av Visma Admin genom att grundaren som startade Visma Admin också startade Fortnox. 

Många enklare e-handels plattformar har oavsett inte stöd för mer avancerade prisstrukturer, så där är det begränsat vad man kan göra. Nordisk e-handel har stöd för avancerade en prisstruktur och detta är en av plattformens stora styrkor. Basen i detta är att man kan ha olika prislistor och på olika sätts koppla ihop olika verktyg för att differensiera prisstrukturerna ytterligare (genom bla. Lås/Nycklar, Stafflande priser. Procentrabatter, Rabattkategorier, Valuta etc etc).  

När en kund vill koppla på ett affärsystem så bör man från början tänka igenom flödet. Vi har många kunder som använder Specters affärsystem och vi har (enl Specter) en av de mest avancerade kopplingarna som finns på marknaden. Dock är det viktigt att förhålla sig till de sätt att jobba på som vi rekommenderar om man skall köra Nordisk e-handels plattform. Gör man inte det så kan i ett senare skede behöva ändra saker i Specter om man vill göra mer avancerade saker. Andra e-handelsplattformar arbetar på andra sätt mot Specter. Det finns inget rätt eller fel här, men eftersom det är vi som byggt kopplingen så bör man göra det på vårt sätt.

Specter, flera prislistor och artikelvarianter

Specter inte kör inte unika prislistor (som vi gör) utan arbetar med "rabattobject" där bl.a kundgruppen (och andra parametrar) styr rabatten.
Det är endast "enhetspris" och "ordinariepris" som går att hämta via Specter´s API (per idag 2013-08-01)

1.  Om man vill ha en ÅF prislista i Nordisk e-handel så kan man "enhetspris"  och automatisk vill göra ett påslag på specter´s  "enhetspris" så kan man göra det med plugin i webbutiken. När artiklarna skickas till butiken så kan man automatiskt lägga på en marginal på priset men det krävs som sagt ett plugin som byggs av oss. Detta plugin kan ha ilka funktioner som "Produkter XXX skall ha YY %, men Produkter GGG skall ha ZZ %"
Vår kund får ett admin för att styra denna

2. Det finns kraftiga verktyg för att bulkändra olika priserfält i webbutiken men då måste man stänga av den automatiserade prisuppdateringen från Specter.

3. Lagersaldo och pris synkas automatiskt om man väljer den inställningen i admin.

4. Det går att köra så att Webbutiken är "Master" på alla priser och att det endast är order som skickas. I detta fall kan man jobba med flera prislistor i Nordisk e-handels plattform och "bara" syna order, kunder och lager.

5. Avancerade artikelvarianter fungerar om man "kopplar" artiklarna så att varje artikel får ett unikt artikelnummer. Om man däremot endast använder artikelvarianter enl Specter´s modell utan att använda "koppla" funktionen så fungerar det inte.

Specter kör ett artikelnummer system som är en kombination av 2 nummer, där varianten korta artikelnummer styr te.x attributet "färg" 
Nordisk e-handel användare "rena" artikelnummer som kopplas ihop och på varje artikel kan man i webbutiken lägga att antal olika attribut. Det ör inte självklart att dessa  attributvärden finns i specter och kan därför inte alltid postas över i syncningen.
Om man använder artikelnummer och artiklar på "vårt vis" så fungerar det utmärkt, om man lägger upp det på spectervis, så kan det krångla men inte alltid.

Läs också 
Affärssystem till webbutiken? - en introduktion: https://helpdesk.nordiskehandel.se/entries/25591862
Arbeta med artikelvarianter i webbutiken: https://neh.zendesk.com/entries/25569551
M
anual till Specterkopplingenhttp://www.nordiskehandel.se/filer/manual_specterkoppling.pdf

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk