Support

Release 2013-10-14 [NEH]

Huvudnyheter

Landväljare i kassan

Kassan har nu möjlighet att aktivera en landväljare som ligger innan val av fraktsätt. På så sätt så uppdateras kassans fraktsätt och betalsätt direkt när landet ändras. Landväljaren innehåller de länder som du tillåter kunder från, precis som den vanliga landväljaren i kunduppgifterna. När du lägger till landväljaren i kassan kommer fältet för land vid ifyllnad av kunduppgifterna att inaktiveras. Funktionen kräver att du inte har en modifierad kassa. Du kan aktivera landväljaren under Order -> Kassainställningar genom att kryssa i inställningen Aktivera direktkontroll av valt land i kassan (kräver standardmall) 

Klarna Checkout i Norge och Finland

Numera kan du även ta emot beställningar via Klarna Checkout i Finland och Norge. Du behöver aktivera landväljaren ovan. Klarna tillåter beställningar i följande tre kombinationer: (1) Landet Sverige med SEK som valuta., (2) Landet Norge med NOK som valuta, och (3) Landet Finland med EUR som valuta. 

Netaxept (Nets) har blivit uppdaterad och hanterar nu även direktbetalningar

Betalkopplingen mot Netaxept har blivit omskriven och hanterar nu förutom kortbetalningar även direktbetalningar via Internetbank. I och med detta kan även de kunder med gamla avtal på Auriga ePayment (köpt av Nets) byta till Nets Netaxept utan att förlora möjligheten till att ta betalt via direktbetalningar. Auriga ePayment kommer att sluta fungera i slutet av 2013.Läs mer här. 

Fixar

 • Tagfält på produktinformationsfält är tillagt för att öka möjligheterna till specialanpassningar av funktionen.
 • Uppdaterade inställningarna för betalsätt i administrationen så att det inte längre går att ändra betalrutin på ett sparat betalsätt. Detta gjordes för att undvika problem som kan uppkomma vid byte av betalrutin i efterhand.
 • Förbättrade API-rutiner något.
 • Fixade felaktig kundvagnslänk i cart-mini-v3.html
 • Fixade problem med att spara fabrikat med tag som krockade med annat fabrikat.
 • Fixade mac-fel för Dibspaymentwindow som uppkom i vissa fall om ordertext-fältet användes.
 • Fixade kodningsproblem i mailhanteringen.
 • Hooken som används när prenumerationer skapas är lagad så den nu körs för varje prenumeration som skapas från en orderrad (om antal > 1) istället för bara sista.
 • Tog bort : efter utvalda varor i en av produktmenyerna.
 • La till möjlighet att "förvälja" fakturaadress som leveransadress för inloggade kunder.
 • Förvald adress sätts nu i kundvagnen när en NY kundvagn skapas (t.ex efter att en order lagts). Har man i admin ställt in att alla fält i kundvagnen ska tömmas när man tömmer kundvagnen så gör det att leveransadressen ändras även då.
 • Orderbryggaren tvingar leveransadress om detta glöms väljas. Detta görs för att undvika problem med tredjepartsintegrationer i orderhanteringen.
 • Varugrupper som är dolda kan man inte gå in i även om man har URL. Det funkar dock för aktiva och sökbara.
 • Per-varugrupp miniproduktvisning varnar nu om man försöker lägga till en visning utan att ha valt varugrupp.
 • Dolda varugrupper ska inte visas som undergrupper vilket de kunde göra i vissa fall.
 • KlarnaCheckout kunde vid väldigt unika tillfällen skapa dubbla order på samma engångskund om man inte rensade sina cookies mellan skapandet av order. Detta är fixat.
 • La till Svea som betalsätt i Specterkopplingen så att detta skickas med på ordern till Specter.
 • Fixade specificering av teckenkodnings i formuläret som skickas till DIBSFLEXWIN.
 • Lade till emailadress till dibsflexwinanropet då den ibland behövs.
 • La till saknade språktaggar för newsletter-mini.htm
 • Skrev om "tvingad sortering" av varor på en varugruppsida då denna i vissa fall kunde fungera mindre tillförlitligt.
 • Uppdaterade kassan så att fraktsätt laddas om när man ränkar om kassan så att fraktkostnader beräknas korrekt vid ändring av antal varor i kassan efter att fraktsätt valts.
 • Fixade bugg som gav internal server error när fältet för enkel varianthantering under sortimentinställningarna tömdes och sparades i vissa butiker.
 • Uppdaterade sortimentexporten för att lösa problem med att kolumner blev felaktigt förskjutna för vissa import-/exportprofiler.
 • Uppdaterade funktionen för att hämta adressuppgifter i kassan som i vissa fall beroende på hur butiken konfigurerats kunde sluta fungera om adminspråket skiljde sig från språket som användes i butiken.
 • La till fältet CustomerOrgNo i API:et för order
 • La till PaymentRefCapture för order i API:et.
 • Uppdaterade QUERY SEARCH så att variabeln LOCKED finns med i resultatet eftersom den lilla produkvisningen behöver den för att visa "Slut i lager" vid sökning.
 • La till momsinformation till paypalbetalningar.
 • Tog bort Fyndiq-knapp från admin då Fyndiq slutar ge möjligheten att skicka in varor via en knapptryckning.
 • Ändrade i APIet så kommentarer inte rensas om det fältet inte skickas in/är tomt.
 • Fixade prisvisning i popupkundvagn då den inte tog hänsyn till om priset ska döljas vid icke-inloggade kunder, om butiken är så inställd.
 • Fixade standardimport av produkter så enheter som inte hittas inte orsakar internal server error.
 • Fixat så namnet hämtas från SveaWebPay delas upp i för- och efternamn innan det läggs på ordern.
 • Hanteringen av bindningstider för prenumerationer tog ombeställningsdatum istället för utgångsdatum vid koll av bindningstid.
 • Det fanns ett fel i mallfilerna för 2 av de 5 miniproduktivnsingarna. Dessa miniproduktvisningar har en inställning under Sidor -> Layouteditorn -> Miniproduktvning -> "Kampanjtext med/utan datum" som kan aktiveras eller avaktiveras. Om den är aktiv ska kampanjens namn dyka upp i miniproduktvisningen OM varan har en aktiv kampanj och minst en av artiklarna har ett kampanjpris. Så långt fungerar det bra. Dock, om du aktiverade inställningen "Dölj priser för ej inloggade kunder" under Sortiment -> Inställningar, så fick det andra konsekvenser om du loggade in som en kund i butiken. Kampanjtexten visades på alla varor och i vissa fall visades alla butikens kampanjer.
 • För de butiker som använder både Klarna Checkout och andra betalsätt fanns ett problem med att Klarna Checkout tar en litet ögonblick att ladda in. Om kunden var tillräckligt snabb att ändra flik för att välja ett annat betalsätt, innan Klarna Checkout laddats klart, så laddades Klarna Checkout klart i bakgrunden, vilket fick följen att Klarna Checkout blev valt betalsätt om inte kunden aktivt valde ett betalsätt efteråt bland de andra betalsätten. Då fick kunden ett felmeddelande om att kommunikationen med Klarna misslyckades trots att ett helt annat betalsätt egentligen var valt.
 • Om inställningen "Visa eventuella undergrupper på varugruppssidan" aktiveras, så visas produkter för underliggande kategorier på kategorisidan. Men, när man går in på en produkt i just den kategorin visades fortsatt miniatyrerna i vissa butiker.
 • Variablen för i newsitem-comments.htm fungerade inte tidigare, vilket innebar att det inte gick att aktivera Disqus-kommentarsystemet för nyheterna/bloggen.
 • Fixade problem med varubilderna vid kopiering av varor som skapats före ett visst datum, då kunden vid klick på varan fick fram bilden från den kopierade varan trots att bilden bytts ut i efterhand.
 • Problem med finska personnummer i SveaWebPay åtgärdade.
 • Texten Några varor från, är inte längre taggad som en H1:a för att undvika dubbla H1:or på sidor som har kopplade produkter.
 • Symbolen för nya varor är fixad så att den visas korrekt på varugruppssisdor.
 • Lageruppdatering från Specter fixad i de fall där väldigt många artiklar ska syncas.
 • Problem med att lägga flera beställningar i Klarna Checkout efter varandra från samma dator är åtgärdade.
 • Klarna Checkout autofokus är inaktiverad tillsvidare. 
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk