Support

Arbeta med Import - Export

Import-Exportfunktionen gör det möjligt att redigera ett stort antal varor eller artiklar på en gång. Funktionen är användbar om man till exempel vill uppdatera priser på ett stort antal artiklar, eller om man får en fil med varor från en leverantör. Import-Exportfunktionen hitta man under Sortiment > Import-Export.

Import-exportfunktionen fungerar så att man i ett CSV-dokument (du kan använda Excel för att spara i detta format) har olika kolumner som motsvarar de olika informationsfälten i webbutiken. Till exempel artikelnummer, pris, antal artiklar i lager, varubeskrivningar och så vidare.

Exempel på fil i CSV-format:

csv.png 

Skapa ny importprofil

Börja med att gå in under fliken Skapa profil för att skapa en ny importprofil.

Namnge din profil och bestäm om den ska hämta värden från en befintlig profil eller om du vill skapa dig egna struktur. Väljer du att utgå från en importprofil kan du givetvis modifiera denna för att passa dina önskemål. Om du väljer att utgå från en importprofil markeras fälten i original-profilen med grönt (se bilder nedan).
 
Nästa steg är att kryssa i om din CSV-fil innehåller rubriker högst upp i varje kolumn.
Kryssa sedan i att improtfunktionen ska ignorera felaktiga rader som hindrar importen till att fullföljas.
 
De sista stegen för profilinställningarna är teckenkodning, filseparator och textseparator.
Tänk på att du måste öppna och spara din CSV-fil med samma inställningar för att systemet ska kunna importera filen.
 

När du anpassat filens inställningar väljer du vilka kolumner i filen som ska matchas mot vilka informationsfält i webbutiken. Du behöver inte matcha alla informationsfälten, men för att det ska gå att göra en felfri import eller export måste åtminstone Artikelnummer matchas. Varukod måste också användas om du har flera varor och/eller artiklar med samma namn varunamn - annars kommer det att skapas nya varor för varje rad i filen.

För de flesta importer eller exporter går det att använda sig utav de standardprofiler som redan finns i systemet. Men du kan också skapa och spara egna importprofiler. Det finns ingen begränsning av hur många importprofiler du kan skapa.

Tänk på att det endast är information som finns i matchade fält och kolumner som kommer att följa med i en import eller export. Det är också viktigt att man inte matchar kolumner mot mer än ett informationsfält eller vice versa.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._10.30.25.png

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._10.29.18.png

 

 

Radera Importprofiler

Under Sortiment -> Import-export -> Importprofiler visas en lista på alla importprofiler i webbutiken. Du kan radera de importprofiler du själv skapat i webbutiken genom att trycka på papperskorgen till höger om importprofilen. Enbart profiler som du skapat själv är möjliga att radera. Se föregående stycke för att skapa en ny importprofil.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._10.51.19.png

 

Exportera ditt sortiment

Det går att exportera hela eller delar av ditt sortiment. För att exportera hela sortimentet går du in på fliken Export. Här väljer du första vilken utav dina profiler du vill använda för exporten, och trycker sen på Exportera som CSV-fil för att generera en exportfil. När du sparat filen på datorn kan du gå in och göra dina ändringar.

En lista visas med de valda inställningarna för den valda importprofilen, samt en listning på vilka kolumner som är matchade till respektive fält i webbutiken.

Tänk på att öppna filen med samma inställningar som profilen använder annars kommer filen vara svårarbetad. Vi rekommenderar att ni använder LibreOffice för att öppna upp dina CSV-filer.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._10.54.42.png

Om du bara vill exportera delar av ditt sortiment kan du gå in på din varuöversikt under Sortiment > Varor och markera de varor du vill exportera. Tryck sedan på Utför på markerade och Export. Välj den aktuella profilen och trycker sedan på knappen Export längst ner i den rutan som kom upp. Du kan göra samma från artikellistningen under Sortiment > Artiklar. Läs mer om hur du exporterar en viss del av sortimentet här

 

Importera ditt sortiment

När du vill importera en fil för att uppdatera ditt sortiment går du in under Sortiment > Import-Export och fliken Import. Du kan välja att antingen göra en manuell import, eller att utgå från en importprofilen du tidigare skapat.

Tänk på att du måste använda samma profil om som du använde om du först exporterade ditt sortiment.
Är det en ny fil (manuell import) så måste inställningarna stämma överens med filens, dvs om filen innehåller rubriker, hur den är separerad och vilken teckenkodning som användes.

Tryck på Bläddra-knappen och välj importfilen från din dator. Ladda upp filen genom att trycka på knappen Import.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.09.21.png

Först visas en förhandsgranskning av filen. Om du ser fem kolumner med fem rader utan felaktigheter så betyder det att importinställningarna är riktiga. Ser förhandsgranskningen felaktig ut beror det på att filens format och importprofilens inställningar skiljer sig åt. Kontrollera i så fall att du sparat filen i rätt format och att alla inställningarna är korrekta på din importprofil.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.14.23.png

I nästa steg ser du en överblick över matchningen mellan kolumnerna i din fil och webbutikens informationsfält. Dubbelkolla så att alla matchningar stämmer. Om du gör några ändringar och vill spara dessa till en ny importprofil går det att namnge importprofilen i fältet längst ner, då sparas denna som en ny importprofil. När du gjort alla eventuella ändringar trycker du på knappen Importera.

OBS! Du kan inte ångra en gjord import. Är du inte helt säker på vad du gör, ta hjälp av oss eller undvik att göra importen på egen hand. Vi kan också återställa backup mot debitering. Använd i första hand de inbyggda bulkuppdateringsfunktionerna i systemet.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.17.13.png

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.16.55.png

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.16.42.png

Efter utförd import visas en summering över antal nya och uppdaterade artiklar, varor och kategorier.

Om du importerat varor som inte har någon varugrupp kommer de läggas i den dolda varugruppen trashcan. Och du kan därefter redigera dem som vilka varor som helst i ditt sortiment.

Ska_rmavbild_2017-05-29_kl._11.18.57.png

 

 

 

KRAV
Följande krav finns vid import
Artikelnummer (Artnr) måste vara unikt.
Varukod måste vara unik. I de allra flesta fall kan man sätta detta fält till samma som Varunamn. Enda gången du inte kan det är om du har flera varor med samma namn. Det finns inget krav att använda varukod förutom i undantagsfall enligt ovan.
Varugrupper måste vara unika.
 
BRA ATT VETA
Följande är bra att veta när du gör en import
Har du inga angivna varugrupper i din importfil läggs dina artiklar som standard i den gömda varugruppen Trashcan.
Det går inte att tömma varugrupper.
Det går inte att döpa om varugrupp.
En import-rad med både Huvudvarugrupp och Undergrupp gör att Huvudgruppen är förälder till Undergruppen och varan lägger sig i Undergruppen.
Det går inte att flytta en artikel till en annan vara.
Det går inte att direkt ångra en gjord import.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk