Support

Skicka med GTIN-nummer till Google merchant center

Fr.o.m dagens datum skickar alla webbutiker under Nordisk e-handelsplattformen automatiskt med GTIN till Google merchant center, om sådant finns angett för en artikel. 

Fältet detta gäller finns på artikelkortet i webbutikens administration och heter (För att förenkla inmatningen har vi flyttat det fältet så det numera befinner sig strax under fältet Artikelnummer).

 

Bulkuppdatering av GTIN 
Det finns även möjlighet att uppdatera GTIN för många artiklar samtidigt med hjälp av import-funktionen i webbutikens administration. Vi har tagit fram en ny profil för just detta ändamål.
Nedan förutsätter att du är bekant och bekväm med import / export-funktionen sedan tidigare.

Exportera artikelregister
  1. I webbutikens administration, klicka på Sortiment -> Import -Export.
  2. Under fliken Export (Beta) väljer du SystemProfil_SKU_EAN.


  3. Öppna filen i lämpligt program för att redigera den. Det du har exporterat är en lista med endast artikelnummer och benämning. Fältet du behöver fylla i för samtliga artiklar är Barcode | Streckkod (tex EAN,ISBN. Du ska dock inte ta bort några av de andra fälten. Tänk på att vissa program tex Excel och Libreoffice automatiskt konverterar innehållet i vissa fält när man öppnar filen. Om artikelnummer endast innehåller siffor tex 0900 och 1.00 så konverteras dessa till tal och resultatet blir 900 och 1. Om artikelnummert ändras så kan importen inte uppdatera rätt artikel. Vid öppning av filen välj att kolumnen för artikelnummer ska hanteras som ett textfält.
  4. Spara filen i .csv-format. 

Importera artikelregister med GTIN
  5. I webbutikens administration, klicka på Sortiment -> Import -Export.
  6. Under fliken Importprofiler (Beta) väljer du SystemProfil_SKU_EAN.

    7. Välj filen du exporterade i steg 3 och klicka på Import.


  8. Dubbelkolla att allt ser bra ut och klicka därefter på Fortsätt. Systemet kommer nu börja uppdatera dina artiklar med GTIN.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk